AMBRA wycofuje się z Polskiej Rady Winiarstwa

1 grudnia AMBRA S.A. zrezygnowała z członkostwa w Polskiej Radzie Winiarstwa. W ocenie firmy obecne działania PRW nie reprezentują interesu polskiego winiarstwa, stoją w sprzeczności z jego misją i wprowadzają konsumentów w błąd.

Misją społeczną organizacji branżowej powinno być łączenie interesów producentów i konsumentów oraz stanie na straży najwyższej jakości produktów. Wbrew temu Polska Rada Winiarstwa stała się podmiotem realizującym partykularne interesy wybranych członków – poinformowała AMBRA S.A.

W swoim oświadczeniu AMBRA S.A. zaznaczyła, że składała Polskiej Radzie Winiarstwa propozycje projektów mających na celu podwyższenie standardów jakościowych, zapewniających realizację misji branżowej i obronę interesów konsumentów wina w Polsce. Spółka przypominała też o konieczności sprawowania przez PRW funkcji samoregulacyjnych. Zamiast tego Polska Rada Winiarstwa pod hasłem obrony win owocowych zaangażowała się w obronę najsłabszych jakościowo produktów – napojów fermentowanych sztucznie aromatyzowanych i wzmacnianych spirytusem.

W ocenie AMBRA działania Polskiej Rady Winiarstwa stoją w sprzeczności z interesem winiarstwa i interesem konsumenta, i niejednokrotnie miały charakter wprowadzania w błąd opinii publicznej, co w przypadku takiej organizacji uznajemy za rzecz niedopuszczalną.

W swoim oświadczeniu AMBRA podkreśliła, że zamierza rozwijać polską kulturę winiarstwa, wspierając działania na rzecz naturalnej produkcji win owocowych i cydru, współpracując ze Stowarzyszeniem Importerów i Dystrybutorów Wina oraz angażując się w rozwój polskiego winiarstwa gronowego w powiązaniu z produkcją regionalną.

W odpowiedzi Polska Rada Winiarstwa wydała poniższe oświadczenie.

Polska Rada Winiarstwa otrzymała oświadczenie o rezygnacji Ambra S.A. z członkostwa. Stanowczo nie zgadzamy się jednak z uzasadnieniem tej decyzji.

Polska Rada Winiarstwa jako Związek Pracodawców chroni interesy wszystkich swoich członków, wypracowując możliwy do osiągnięcia konsensus. Takie podejście wymaga gotowości członków do ustępstw oraz pójścia na kompromis w imię jedności i wspólnego interesu branży. Do czasu oświadczenia wydanego przez ABMRA S.A. wszyscy członkowie Polskiej Rady Winiarstwa szanowali wypracowane w ten sposób wspólne stanowiska branży i powołali organizację, która łączy pod jednym dachem producentów miodów pitnych, cydrów, perry, win owocowych, a także importerów i dystrybutorów win gronowych – informuje Polska Rada Winiarstwa.

Krajowa produkcja owocowych wyrobów winiarskich to ogromna wartość polskiego rynku i źródło przewagi krajowego rolnictwa. Owocowe wyroby winiarskie, charakterystyczne dla naszej części Europy, zdobywają obecnie rynki zachodnioeuropejskie, a nieaktualne utożsamianie ich z produktami niskiej jakości budzi nasze zdziwienie tym bardziej, że pada w oświadczeniu producenta bardzo licznych wyrobów winiarskich na bazie owocowej, w tym na bazie jabłek – komentuje w swoim oświadczeniu Polska Rada Winiarstwa.

W swoim oświadczeniu Polska Rada Winiarstwa podkreśliła, że obrona polskich wyrobów fermentowanych wobec polskich organów podatkowych podejmowana była w uzgodnieniu z Ambra S.A. i dotyczyła wszystkich jakościowych produktów winiarskich. Polska Rada Winiarstwa broni polskiego rynku owocowych wyrobów winiarskich, rozwijając go oraz wprowadzając liczne innowacje, przy zachowaniu dorobku naszej tradycji. Nowoczesne i innowacyjne podejście spotkało się z niezasłużonym zarzutem ze strony Ambra S.A. Troska o konsumenta towarzyszy działaniom Polskiej Rady Winiarstwa od 24 lat, co znalazło swój wyraz w statucie Związku Pracodawców Polska Rada Winiarstwa oraz w jej działaniach, takich jak piętnowanie zafałszowanych wyrobów alkoholowych.

24 lata funkcjonowania pozwoliły Polskiej Radzie Winiarstwa wypracować ugruntowaną pozycję eksperta w dziedzinie produkcji i znakowania wyrobów winiarskich. Organizacja wielokrotnie stawała w obronie wysokich standardów jakościowych oraz interesów konsumentów. Formułowane w tym zakresie zarzuty nie mają żadnej podstawy – podsumowała Elżbieta Pawłowska z Polskiej Rady Winiarstwa.