Nieuczciwe praktyki w branży drobiarskiej

Krajowa Rada Drobiarstwa – Izba Gospodarcza złożyła do UOKIK zawiadomienie o podejrzeniu stosowania przez Farmio S.A. praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Komunikaty wykorzystywane przez producenta sugerują, że produkty Farmio S.A. mają unikalny charakter za względu na to, że nie zawierają antybiotyków – w rzeczywistości brak zawartości antybiotyków to cecha wspólna dla całego drobiu na krajowym rynku.

Firma Farmio S.A. – jeden z producentów działających w branży drobiarskiej na polskim rynku oferuje m.in. gamę produktów pod marką „Farmio Kurczak Babuni”. Produkty reklamowane są jako niezawierające antybiotyków, pochodzące „z rodzinnych gospodarstw rolnych”. Komunikaty wykorzystywane przez firmę sugerują konsumentom, że produkty mają unikalny charakter za względu na to, że nie zawierają antybiotyków. W rzeczywistości brak zawartości antybiotyków to cecha wspólna dla całego drobiu dopuszczonego do sprzedaży na rynku polskim, ponieważ w świetle prawa każde mięso drobiowe wyprodukowane zgodnie z prawem jest wolne od antybiotyków. Zgodnie z przepisami produkty z mięsa drobiowego nie mogą zawierać antybiotyków
w momencie wprowadzenia do sprzedaży (Rozporządzenie Komisji (UE) nr 37/2010 z dnia 22. 12. 2009 r.).

W ocenie Krajowej Rady Drobiarstwa – Izby Gospodarczej sprzedawanie przez firmę Farmio S.A. „Kurczaka Babuni” jako produktu premium jest nieuczciwe wobec konsumentów. Przykładowo, w jednym z dużych hipermarketów za zwykłego kurczaka fermowego jakim jest „Kurczak Babuni” klient musi zapłacić 11,99 zł, podczas gdy inne kurczaki fermowe kosztują 3 złote mniej, tj. 8,99 zł. Tymczasem przeprowadzone badania laboratoryjne produktów Farmio S.A. wykazały, że w mięsie znajdują się pozostałości nikarbazyny – kokcydiostatyku, który też jest lekiem i ma działanie zbliżone do antybiotyku.

Dodatkowo komunikacja Farmio S.A. wprowadza odbiorców w błąd sugerując szkodliwość dla zdrowia produktów z mięsa drobiowego, wyprodukowanych przez inne podmioty, ze względu na rzekomą zawartość antybiotyków w ich składzie. Komunikacja prowadzona przez firmę Farmio S.A., utrwala
i powiela stereotypy na temat negatywnego wizerunku drobiu i na zasadzie przeciwwagi buduje pozytywny wizerunek własnych produktów. Działania Farmio S.A., polegające na rozpowszechnianiu reklam akcentujących brak antybiotyków w jej produktach, stanowią klasyczny przykład reklamy wprowadzającej odbiorców w błąd poprzez podkreślanie cechy wspólnej dla wszystkich towarów dostępnych na rynku.

Co więcej, firma Farmio S.A. podjęła próby zablokowania kampanii reklamowej KRD-IG informujących
o tym, że „Każde mięso drobiowe dopuszczone do sprzedaży, wyprodukowane zgodnie z prawem jest wolne od antybiotyków.” Farmio S.A. złożyło wnioski do co najmniej pięciu różnych sądów okręgowych domagając się zablokowania tej reklamy. Wszystkie sądy odrzuciły pozwy jako bezzasadne i nie przychyliły się do argumentacji przedstawionej przez Farmio S.A. W rzeczywistości brak zawartości antybiotyków to cecha wspólna drobiu dopuszczonego do sprzedaży na rynku polskim.

 

Krajowa Rada Drobiarstwa – Izba Gospodarcza w Warszawie jest stowarzyszeniem, którego cele statutowe obejmują m. in. promowanie produktów drobiarskich i osiągnięć gospodarczych członków Izby oraz kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki zawodowej i rzetelności w obrocie gospodarczym. Członkami Stowarzyszenia są najwięksi polscy wytwórcy produktów z mięsa drobiowego.

Źródło: informacja prasowa Krajowej Rady Drobiarstwa