Zaproszenie na Konferencję „Problemy gospodarki energią i środowiskiem w rolnictwie, leśnictwie i przemyśle spożywczym”

Wydział Inżynierii Produkcji SGGW w Warszawie zaprasza do udziału w Konferencji Naukowej z okazji 200-lecia SGGW

Konferencja naukowa nt.
Problemy gospodarki energią  i środowiskiem  w  rolnictwie, leśnictwie  i przemyśle spożywczym
odbędzie się w dniach 13-14 września 2016 roku
na Wydziale Inżynierii Produkcji SGGW w Warszawie.

Konferencja organizowana jest w ramach obchodów 200-lecia SGGW w Warszawie i ma służyć pracownikom nauki w celu omówienia problemów gospodarki energią i środowiskiem w wymienionych działach. Będzie okazją do prezentacji wyników badań oraz dyskusji. W trakcie trwania Konferencji przewiduje się prezentacje referatów związanych z szeroko rozumianą inżynierią rolniczą, leśną i przemysłu spożywczego.

Tematyka Konferencji:

 • inżynieria rolnicza, leśna i przemysłu spożywczego,
 • fizyczne i funkcjonalne właściwości surowców i produktów rolniczych, leśnych i spożywczych,
 • problemy konstrukcji zespołów roboczych maszyn,
 • zagadnienia eksploatacji maszyn i automatyzacja,
 • bezpieczeństwo i ergonomia pracy
 • ochrona środowiska w rolnictwie, leśnictwie i przemyśle spożywczym,
 • gospodarka energią,
 • odnawialne źródła energii,
 • zagospodarowanie odpadów na cele energetyczne,
 • systemy jakości i kontroli,
 • problematyka zrównoważonego rozwoju

 

Więcej informacji (kliknij)

Konferencja objęta jest patronatem medialnym przez czasopismo AGROindustry.

Udostępnij: