Browar Namysłów wybuduje energetycznie oszczędną oczyszczalnię ścieków

Nowoczesną beztlenowo-tlenową oczyszczalnię ścieków dla Browaru Namysłów Sp. z o.o. wybuduje Veolia Water Technologies. Podpisany kontrakt obejmuje realizację inwestycji w formule „pod klucz” w tym projekt, budowę, rozruch wraz z obsługą serwisową.

Nowa oczyszczalnia ścieków zapewni Browarowi Namysłów korzyści w postaci wysoce skutecznego systemu oczyszczania ścieków, połączonego z wydajnością energetyczną. Sprawdzone procesy beztlenowe zostały dobrane w celu osiągnięcia maksymalnej produkcji biogazu i jego przekształcenia w energię. Uzyskana energia
zostanie wykorzystana do zasilania oczyszczalni ścieków, pokrycia kosztów operacyjnych oraz przyniesie dodatkowe zyski dla browaru.

Dostępność Veolii do specjalistycznych technologii pozwoliła na wykorzystanie ścieków jako zasobu do produkcji energii, a tym samym na obniżenie kosztów eksploatacji instalacji. Rozwiązanie bazuje na wysokoefektywnym beztlenowym reaktorze drugiej generacji pracującym w technologii osadu granulowanego oraz reaktorze tlenowym ze złożem zawieszonym. Na etapie doczyszczania ścieków zaplanowano system flotacji ciśnieniowej, który zapewni uzyskanie wymaganych parametrów na odpływie. Doboru procesów dokonano po przeprowadzeniu analizy ścieków pochodzących z produkcji browarniczej.

Wprowadziliśmy nasze najbardziej innowacyjne opatentowane technologie, aby pomóc Browarowi Namysłów osiągnąć założone cele i uzyskać wysokoefektywny system oczyszczania ścieków połączony z efektywnością energetyczną. Jesteśmy przekonani, że nowa oczyszczalnia pozwoli Browarowi Namysłów obniżyć koszty eksploatacyjne zakładu i poprawić jego wpływ na środowisko naturalne – mówi Dariusz Jasak, Prezes Veolia Water Technologies w Polsce.

 

źródło: informacja prasowa Veolia Water Technologies Sp.z.o.o.