Produkty Mlekovity dostępne na całym świecie

W 2015 roku Mlekovita wyeksportowała ponad 30% swojej produkcji na rynki całego świata. Aktualnie posiada uprawnienia eksportowe do 144 krajów na wszystkich kontynentach: w Europie, Azji, Afryce, Australii oraz obu Amerykach: Północnej i Południowej (28 państw Unii Europejskiej i 116 poza UE).W ostatnim czasie do nowych rynków zbytu dołączył ciekawy kierunek – Indonezja. Eksport do tego kraju możliwy jest dzięki pozytywnemu wynikowi audytu, była to pierwsza zakończona powodzeniem tego typu kontrola w państwie europejskim. Jak informuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ambasador zwrócił uwagę, że kraje ASEAN (Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej, którego członkami jest kilkanaście państw) to rynek ponad 600 mln konsumentów. Świadczy to o szerokich możliwościach eksportowych i ogromnym potencjale tamtejszego rynku.

Jak podkreśla prezes zarządu Grupy Mlekovita Dariusz Sapiński, firma pokonała bariery eksportowe dzięki najwyższej jakości produktów, które cieszą się ogromnym, rosnącym uznaniem za granicą. – Cenione są również za bezpieczeństwo pod względem zdrowotnym oraz unikatowe wartości odżywcze, dlatego eksportowane są pod brandem Mlekovity. Potrzebne są działania, które otworzą nam nowe rynki. Tym bardziej, że eksport produktów mleczarskich oraz wszelkie działania w tym zakresie podejmowane przez nas promują Polskę na arenie międzynarodowej jako wiarygodnego partnera gospodarczego, wspierają dobry wizerunek polskiego przedsiębiorcy, przyczyniają się do rozwoju gospodarczego kraju oraz przyciągają inwestorów, a także budują kapitał zaufania wobec Polski i Polaków – zwraca uwagę Dariusz Sapiński.

 

Informacja prasowa SM Mlekovita