Wina stołowe we wzrostowym trendzie

Robert_OgorW zakończonym 31 grudnia 2015 roku drugim kwartale roku obrotowego 2015/2016 Grupa Ambra zwiększyła przychody ze sprzedaży o 2,2%, a najszybciej rosła sprzedaż win stołowych oraz na rynku rumuńskim. W całym pierwszym półroczu sprzedaż wzrosła o 1,4%.

Wzrost sprzedaży win stołowych był głównym czynnikiem wzrostu w drugim kwartale roku obrotowego 2015/2016. Sprzedaż tych win rosła we wszystkich kanałach sprzedaży, w szczególności w sieci sklepów Centrum Wina, które osiągnęły dwucyfrową dynamikę sprzedaży. W podobnym dwucyfrowym tempie rosła sprzedaż na rynku rumuńskim. Niekorzystnie na dynamikę sprzedaży wpłynął natomiast spadek sprzedaży win musujących i win typu aperitif oraz słabsze wyniki na rynkach Czech i Słowacji.

W całym pierwszym półroczu roku obrotowego 2015/2016 dynamika sprzedaży wyniosła 1,4%. Pomimo wzrostu przychodów zysk brutto ze sprzedaży za półrocze był niższy niż rok wcześniej o 3,0 mln i wyniósł 89,2 mln zł, na co wpłynęły przede wszystkim wyższe ceny zakupu wina wynikające z wzrostu kursu EUR/PLN, wyższe ceny jabłek oraz koszty wsparcia marketingowego, skoncentrowanego w dużej mierze na promocji Cydru Lubelskiego w sezonie letnim.

Zysk z działalności operacyjnej wypracowany w pierwszym półroczu w wysokości 36,2 mln zł był niższy o 7,4 mln zł niż rok wcześniej, na co wpłynął brak uzyskanych rok temu zysków jednorazowych w kwocie 6,2 mln zł. Zysk przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej był niższy o 4,1 mln zł w porównaniu do pierwszego półrocza poprzedniego roku obrotowego i wyniósł 22,7 mln zł.

Podobnie jak w poprzednich okresach Grupa Ambra zmniejszyła zadłużenie netto o 24,1 mln zł i koszty odsetkowe o 0,9 mln zł.

W drugim kwartale udało nam się przyspieszyć wzrost sprzedaży i chcemy kontynuować ten trend w następnych kwartałach – w szczególności w rosnącej kategorii win stołowych. Po raz kolejny obniżyliśmy zadłużenie, co stwarza warunki do kontynuacji naszej polityki wzrostu dywidendy – podsumowuje Robert Ogór, prezes Grupy Ambra.

źródło: informacja prasowa Ambra S.A.