Ekoinwestor w Przemyśle Spożywczym 2018 – branżowy ekokonkurs

Serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnej edycji konkursu EKOINWESTOR w Przemyśle Spożywczym.

Konkurs organizowany jest pod Honorowym Patronatem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Udział w konkursie jest bezpłatny.Zgłoszenia należy przesyłać do dnia 19 stycznia 2018r. Ogłoszenie wyników oraz wręczenie wyróżnień odbędzie się w Warszawie, 21 lutego 2018r.

 

Cele Konkursu:
– podkreślenie wagi, jaką przemysł spożywczy przywiązuje do kwestii środowiskowych,
– promowanie technologii przyjaznych dla środowiska i ograniczających negatywne oddziaływanie,
– prezentacja rozwiązań efektywnego wykorzystania energii,
– wskazywanie optymalnych źródeł finansowania inwestycji,
– wyróżnienie najciekawszych projektów środowiskowych zrealizowanych w przemyśle spożywczym,
– popularyzacja najlepszych dostępnych praktyk związanych z efektywnością energetyczną i ograniczaniem zużycia mediów.

Zgłaszany projekt powinien w znaczący sposób poprawiać parametry związane z: efektywnością energetyczną, oczyszczaniem ścieków, uzdatnianiem wody, emisją zanieczyszczeń, produkcją odpadów, zużyciem mediów w procesie produkcji.

 

kontakt:

Dominika Pułjan

tel. 32 307 66 91

e-mail: dominikap@agroindustry.pl


Poprzednia edycja

Warszawa, 22 lutego 2017r.

II edycja konkursu Ekoinwestor w Przemyśle Spożywczym za nami. Objęty honorowym patronatem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej konkurs, dedykowany jest zakładom spożywczym z całej Polski, które dynamicznie inwestują w działania mające na celu ochronę środowiska.

Tym razem w ręce kapituły konkursowej przekazanych zostało 20 projektów proekologicznych. Zgłoszenia były niezwykle różnorodne, od selektywnej zbiórki odpadów, poprzez inwestycje związane z budową stacji odwadniania osadów czy zamianą oleju opałowego na gaz ziemny, aż po działania związane z edukacją najmłodszych. Tym bardziej trudny wybór mieli członkowie konkursowej kapituły.

W tym roku szczególną uwagę jurorów zwróciły inwestycje związane z oszczędnością energetyczną. Wyniki zostały ogłoszone 22 lutego 2017 r. podczas kongresu Ekoinwestycje w Przemyśle Spożywczym w Warszawie.

Kapituła konkursowa w 2017 roku wyłoniła trzech laureatów:

SM Mlekovita za produkcję własnej energii z kogeneracji, opartej na gazie ziemnym i biogazie, potwierdzoną świadectwami pochodzenia

dyplomy_ekoinwestor_2017_1_mlekovita

Z opinii kapituły konkursowej: Bardzo dobra inwestycja pod kątem ekologicznym. Kogeneracja oszczędza energię pierwotną. Wykorzystanie biogazu dodatkowo poprawia ten efekt. Dodatkowo jest to inwestycja niskoemisyjna.

Grupa Żywiec SA za odzysk energii elektrycznej z procesu recyrkulacji ścieków w beztlenowej oczyszczalni ścieków Browaru Żywiec

dyplomy_ekoinwestor_2017_2_GZ

Z opinii kapituły konkursowej: Oryginalne rozwiązanie, niespotykane w istniejących reaktorach.

Grupa Maspex za inwestycje proekologiczne ze szczególnym uwzględnieniem nacisku na niskoemisyjną gospodarkę oraz budowę innowacyjnej farmy fotowoltaicznej

dyplomy_ekoinwestor_2017_3_maspex

Z opinii kapituły konkursowej: Odważny projekt w warunkach słabego nasłonecznienia w Polsce. Warto być prekursorem takich rozwiązań w przemyśle spożywczym.

 

ekoinwestor_laureaci

Celem konkursu Ekoinwestor w Przemyśle Spożywczym jest podkreślenie społecznej odpowiedzialności przemysłu spożywczego poprzez promowanie technologii przyjaznych dla środowiska i ograniczających negatywne oddziaływanie oraz wyróżnianie najciekawszych projektów środowiskowych, zrealizowanych w przemyśle spożywczym. Zwycięskie projekty w znaczący sposób poprawiają parametry związane z efektywnością energetyczną, oczyszczaniem ścieków, uzdatnianiem wody i ograniczaniem zużycia mediów w procesie produkcji.

 

Skład kapituły konkursowej:

prof. dr hab. inż. Mirosław Krzemieniewski

prof. dr hab. inż. Janusz Wojdalski

prof. dr hab. Roman Niżnikowski

dr hab. inż. Monika Żubrowska-Sudoł

dr inż. Lech Maryniak

 

Poniżej prezentujemy film z rozdania nagród.

 

—————————————————————————————————————–

Czasopismo AgroIndustry to kwartalnik skupiający się na przemyśle spożywczym. Dociera bezpośrednio do zakładów produkcyjnych mających siedzibę w Polsce, dostawców i firm z otoczenia branży. Docieramy również do instytucji, mających wpływ na polski przemysł rolno- spożywczy, uczelni wyższych i do bibliotek przy tych uczelniach. Czasopismo ma zasięg ogólnopolski. Wszystkie najważniejsze imprezy branżowe w Polsce i za granicą obejmowane są medialnym patronatem AgroIndustry.

 

Ekoinwestor w Przemyśle Spożywczym – konkurs organizowany przez redakcję czasopisma Agroindustry pod honorowym patronatem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Celem konkursu jest podkreślenie społecznej odpowiedzialności przemysłu spożywczego poprzez promowanie technologii przyjaznych dla środowiska. Zwycięskie projekty w znaczący sposób poprawiają parametry związane z efektywnością energetyczną, oczyszczaniem ścieków, uzdatnianiem wody i ograniczaniem zużycia mediów w procesie produkcji. Laureaci I edycji konkursu Ekoinwestor (2016): SM Mlekovita, Mars Polska, Coca-Cola HBC Polska, SM Mlekpol, OSM Sierpc oraz PepsiCo Poland.

 

Udostępnij: