SUPRAPAK i SUPRADISC II – technologia filtracji soków i koncentratów

logo_pall_max

Firma Pall wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu przemysłów napojowych i przetwórstwa owocowego od wielu lat rozwija nowoczesne technologie filtracji płytowej w sanitarnych układach zamkniętych. W oparciu o technologię firmy Pall zaproponowano dwustopniowy układ filtracji soków i koncentratów owocowych w zakresie filtracji klarującej na filtrach typu Suprapak Plus oraz mikrobiologicznej na filtrach typu Supradisc II seria K.

 

Dwa formaty filtracji płytowej w sanitarnych układach zamkniętych mają szczególne zastosowanie w przemyśle soków i koncentratów owocowych:

-moduły filtracyjne typu Suprapak Plus;

-moduły filtracyjne typu Supradisc II.SUPRApak S,M,L 5

 

 

Sanitarne układy zamknięte oznaczają w praktyce, w odróżnieniu od standardowych układów filtracji płytowej:

-bezpieczeństwo produktu pod względem mikrobiologicznym;

-brak strat produktu spowodowanych wyciekami na płytach filtracyjnych;

-zwartą konstrukcję filtrów;

-znaczne rozwinięcie powierzchni filtracji przy małej powierzchni zabudowy;

-bezpieczne warunki produkcji bez nieprzewidywalnych uszkodzeń materiału filtracyjnego;

-bezpieczną i mierzalną procedurę sterylizacji parowej;

-prostą, zestandaryzowaną i powtarzalną obsługę filtrów.

 

Moduły typu Suprapak Plus wykonywane są w formie cylindrycznego pakietu płyty filtracyjnej nawiniętej na rdzeń modułu. Przepływ produktu przez materiał filtracyjny zapewniają liczne kanały przenikające promieniście kolejne warstwy zwoju rozmieszczone odpowiednio po stronie napływowej i odpływowej modułu. Produkt niefiltrowany napływa do modułu od zewnętrznej powierzchni do wewnętrznych warstw filtracyjnych, a odprowadzany jest odpowiednimi kanałami do wewnętrznego rdzenia.

1007_B_SupraDisc_II

W celu właściwej eksploatacji modułów Suprapak Plus, firma Pall opracowała specjalny typ obudowy filtracyjnej, segmentowej. W ramach jednego typoszeregu obudów Suprapak, dostępne są elementy konstrukcyjne pozwalające na instalowanie w jednej obudowie od jednego do sześciu modułów Suprapak Plus. Największe moduły z rodziny Suprapak Plus, rozmiar L, charakteryzują się jednostkową powierzchnią filtracji 8 m2. Tak więc jedna standardowa obudowa filtracyjna Suprapak wyposażona w sześć modułów o rozmiarze L ma efektywną powierzchnię filtracji 48 m2. Moduły Suprapak Plus wykonywane są w szerokim zakresie zdolności retencyjnych materiału płytowego od filtracji koloidalnej do zgrubnej filtracji klarującej; są one przewidziane do wielokrotnej sterylizacji parowej w linii.

supradisc16ohneRS-12

Elementy typu Supradisc II stanowią rozwinięcie klasycznej koncepcji modułów dyskowych. W dyskowych modułach filtracyjnych produkt filtrowany jest równolegle na poszczególnych dyskach, a filtrat odprowadzany jest kanałem centralnego rdzenia. Pakiet dysków filtracyjnych jest obudowany w modułach Supradisc II zewnętrznymi elementami ochronnymi wykonanymi z polipropylenu. Taka konstrukcja zabezpiecza medium filtracyjne przed uszkodzeniami mechanicznymi i eksploatacyjnymi, ale przede wszystkich nadaje tym elementom unikalną cechę: filtry Supradisc II mogą być odmywane wstecznym strumieniem wody, co znakomicie przedłuża czas eksploatacji zestawu filtracyjnego i wielokrotnie obniża koszty eksploatacji. Moduły Supradisc II przewidziane są do wielokrotnej sterylizacji parowej w linii.

Moduly Supradisc II instalowane są w specjalnie do nich zaprojektowanych obudowach pozwalających na umieszczenie w jednej obudowie czterech elementów Supradisc II o łącznej powierzchni 22 m2.

Moduły Supradisc II dostępne są w szerokim zakresie zdolności retencyjnych, ale w odniesieniu do zastosowań w przemyśle soków należy wyróżnić rodzinę filtrów wyposażonych w materiał typu K, przewidzianą do stabilizacji koloidalnej soków i koncentratów owocowych. Moduły Supradisc II z zastosowaną w nich kartonową płytą filtracyjną serii K zapewniają skuteczne i efektywne usuwanie z produktu bakterii typu TAB.

Supradisc II 1

Zarówno obudowy filtracyjne przeznaczone do filtrów Suprapak Plus jak i filtrów Supradisc II wykonywane są z zachowaniem najwyższym standardów sanitarnych elektropolerowanych powierzchni oraz ukształtowania króćców wlotowych zapewniających skuteczne płukanie i mycie układu filtracyjnego, sterylizację i bezpieczną produkcję.

 

Dysponując filtrami typu Suprapak Plus, Supradisc II firma Pall zapewnia skuteczny i efektywny dwustopniowy układ filtracji soków i koncentratów pozwalający zachować wysoką jakość produktu zarówno pod względem czystości mikrobiologicznej jak i stabilności koloidalnej:

Filtracja klarująca – filtry Suprapak Plus

Filtracja mikrobiologiczna – filtry Supradisc II

 

Autor: Dr Marek Jastrzębski
Pall Poland Sp. z o.o.
ul. Jagiellońska 74
PL 03-301 Warsaw
Phone: +48 22 510-21-00
Fax: +48 22 510-21-01
Mobile: +48 601-295-531
Udostępnij: