Maria Czwojdrak, prezes SM Jana podsumowuje ostatnie ćwierćwiecze polskiego mleczarstwa

Jednym z ważniejszych wydarzeń dla polskiego mleczarstwa było wstąpienie Polski do Unii Europejskiej, co miało bezpośredni wpływ na unowocześnienie polskiego mleczarstwa, nastąpił postęp techniczno-technologiczny oraz wprowadzenie niezbędnych systemów jakości. Wraz z wejściem do UE pojawiły się fundusze pomocowe, dzięki czemu wiele spółdzielni zostało zmodernizowanych. Rynki zostały otwarte, co wiąże się z wolnym przepływem towarów. Globalizacja rynku skłoniła niektórych mleczarzy do koncentracji swojego asortymentu i wyspecjalizowaniu się w produkcji konkretnych wyrobów mleczarskich. W ostatnim czasie jesteśmy świadkami szybkiego rozwoju sieci handlowych, a co za tym idzie zmiany struktury handlu hurtowego i detalicznego oraz popularyzacji marek własnych sieci.

 

Zmiany na każdym etapie produkcji

Na przestrzeni ostatnich 25 lat zmieniło się prawie wszystko, z wyjątkiem adresu spółdzielni. Od początku lat 90-tych zeszłego wieku podjęto skuteczne działania mające na celu wprowadzenie profesjonalnego podejścia do jakości mleka surowego. Jest to związane z chłodzeniem surowca bezpośrednio po udoju, sukcesywną likwidacją punktów skupu i oddziałów produkcyjnych. Zlewnie zastąpiono odbiorem bezpośrednim, produkcję z oddziałów skoncentrowano w zakładzie głównym, systematycznie podwyższano jakość mleka surowego, wyprzedzając w tym zakresie inne podmioty. W ramach działań dostosowawczych do wymagań Unii Europejskiej przeprowadzono szereg przedsięwzięć – od zmian w infrastrukturze zakładu, poprzez technikę i technologię, po istotne zwiększenie mocy i zdolności produkcyjnych. Przerób mleka zwiększył się w ciągu ostatnich 25 lat trzykrotnie, nawiązano szereg nowych kontaktów handlowych – również eksportowych, wprowadzono nowe logo, którym spółdzielnia markuje swoje wyroby, przeprowadzono szereg zmian w technice i technologii produkcji, dbając jednak o zachowanie tradycyjnych walorów smakowych produktów. Terminy przydatności wyrobów wydłużyły się, w wielu przypadkach zmieniły się formy i wielkość opakowań. Przez ostatnich 25 lat zmniejszyła się liczba dostawców spółdzielni, chociaż globalnie znacznie zwiększyła się produkcja mleka. Tym samym – zdecydowanie wzrosła ilość mleka od jednego dostawcy, a także przeciętna wydajność mleczna od jednej krowy.

 

Udostępnij: