Koniec z banderolami na wino – komentarze branży

Na wczorajszej konferencji Warsaw Enterprise Institute i Ministerstwa Rozwoju, padła oficjalna deklaracja Jadwigi Emilewicz, wiceminister rozwoju, iż obowiązek banderolowania win będzie w najbliższym czasie zniesiony.

Polska jest jedynym krajem w Unii Europejskiej, który posiada system kontroli opłat akcyzowych oparty na stosowaniu papierowych znaków akcyzy na wyrobach winiarskich. 80% win importowanych do Polski ma naklejanie banderole poza granicami kraju, a tylko duże podmioty mogą pozwolić sobie na prowadzenie składu podatkowego w którym można nakładać znaki akcyzy.

Głównym problemem są trudności techniczne związane z nanoszeniem banderol na butelki (transport i koszty wysyłki banderol do producenta, ewidencje banderol itp.), w szczególności przez małych i średnich importerów win oraz producentów krajowych – mówi Wojciech Bońkowski, prezes Stowarzyszenia Importerów i Dystrybutorów Wina.

Grupą szczególnie dotkniętą przez nadmierną komplikację przepisów akcyzowych w Polsce są krajowi producenci jakościowych win gronowych oraz drobni importerzy i dystrybutorzy, często prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, którzy są obowiązani do zarządzania procesem akcyzowym o takiej samej złożoności, co wielkie korporacje, np. międzynarodowe sieci supermarketów – rozwija temat Katarzyna Niemyjska, dyrektor generalna Stowarzyszenia. Obsługa czynności administracyjnych związanych z płatnością podatku akcyzowego w małych firmach wymaga zatrudnienia pracownika w pełnym wymiarze czasu i stanowi duże obciążenie finansowe dla tych podmiotów – dodaje Niemyjska.

Decyzja polityczna o zniesieniu nakazu banderolowania zapadła już jakiś czas temu, Ministerstwo Rozwoju pracowało do niedawna nad szczegółową analizą problemu.

 Poniżej publikujemy komentarz Związku Pracodawców Polska Rada Winiarstwa w związku z informacją o prowadzonych pracach nad projektem rozporządzenia znoszącego system banderolowania win dla  producentów oraz importerów.

ZP PRW wielokrotne wskazywał na wysokie ryzyko rozwoju szarej strefy na skutek likwidacji banderol. Pewnym jest, że w wyniku rezygnacji z banderol, szara strefa rozwinęłaby się szczególnie w obszarze jednostek importujących wyroby w niewielkich ilościach. Zaskakująca zatem wydaje się decyzja Ministerstwa Rozwoju i Ministerstwa Finansów, by obowiązek stosowania znaków akcyzy zlikwidować właśnie w tym najbardziej ryzykownym obszarze,
a pozostawić w przypadku wiarygodnych, stabilnych i dużych przedsiębiorstw.

Sytuacja na rynku w wyniku zakomunikowanej decyzji okaże się niezwykle konsternująca. Część dostępnego na rynku wina opatrzona będzie znakami akcyzy, a część nie. Nietrudno przewidzieć patologiczne zjawiska, które staną się skutkiem takiego stanu rzeczy. 

ZP PRW w marcu br. wnioskował do Ministra Finansów o zmianę formy znaków akcyzy oraz
o wprowadzenie uproszczeń, które ułatwią funkcjonowanie małym importerom. Departament Podatku Akcyzowego Ministerstwa Finansów wyraził gotowość do podjęcia rozmów w tym temacie i zwrócił się do organizacji branżowych o przedstawienie postulatów uproszczeń. W opinii Związku Pracodawców Polska Rada Winiarstwa jest to odpowiedzialne stanowisko, dające możliwość wypracowania rozwiązań bezpiecznych dla rynku i ułatwiających funkcjonowanie przedsiębiorstwom. Nasza organizacja zadeklarowała otwartość, chęć dyskusji i aktywnego udziału w tych pracach.