Robert Ogór, prezes Ambra – odnotowujemy wzrost sprzedaży

Konsekwentne inwestowanie przez nas w kategorie o wysokiej wartości dodanej, jakimi są wina spokojne znalazło odzwierciedlenie w przyspieszeniu wzrostu naszej sprzedaży we wszystkich kanałach dystrybucji w Polsce – informuje Robert Ogór, prezes grupy Ambra.

W pierwszym kwartale bieżącego roku obrotowego 2017/2018 grupa zwiększyła przychody i wyniki dzięki kontynuacji rozwoju sprzedaży win spokojnych i musujących oraz alkoholi mocnych. Dynamika sprzedaży grupy Ambra po raz kolejny zwiększyła się i wynosiła 7,7%, a przychody wzrosły najsilniej o 7,2% w Polsce. Wzrost sprzedaży ponownie przewyższył dynamikę polskiego rynku, która w tym okresie wynosiła 4,6%. Do wzrostu przychodów ze sprzedaży przyczyniły się przede wszystkim marka Fresco, wina sprzedawane w sieci sklepów Centrum Wina i w gastronomii oraz umocnienie pozycji rynkowej wśród alkoholi mocnych za przyczyną wódek J.A. Baczewski i brandy Pliska.Na zagranicznych rynkach działalności grupy najdynamiczniej rosła sprzedaż win musujących Mucha Sekt w Czechach i na Słowacji osiągając tempo 7,7%, natomiast przychody ze sprzedaży na rynku rumuńskim były stabilne.
Zmiana struktury sprzedaży obejmująca wzrost udziału głównych marek i win z segmentu premium zaowocowała w pierwszym kwartale 2017/2018 roku ponad proporcjonalnym wzrostem zysku brutto ze sprzedaży o 9,3%. Pomimo wzrostu kosztów wynagrodzeń zysk operacyjny wzrósł o ponad 90%, a oczyszczony z efektu jednorazowego przychodu dotyczącego otrzymanych roszczeń handlowych z lat ubiegłych był wyższy o 64,1%.

 W kolejnych kwartałach oczekujemy dalszego wzrostu konsumpcji. Będziemy kontynuować wsparcie wartościowych kategorii rynku alkoholi, do których należą wina spokojne i musujące oraz produkty regionalne, takie jak cydr. Jednocześnie naszym strategicznych celem pozostaje utrzymanie wzrostu kosztów poniżej tempa sprzedaży i dalszy wzrost wartości grupy dla naszych akcjonariuszy – podkreśla Robert Ogór.

źródło: informacja prasowa Ambra

Udostępnij: