XXI Międzynarodowe Sympozjum KUPS

XXI Międzynarodowe Sympozjum Stowarzyszenia

Krajowa Unia Producentów Soków

 

„Strategia branży sokowniczej w zmieniających się warunkach rynkowych”

 

23-25 maja 2018 roku,

Hotel DoubleTree by Hilton, Łódź

 

Patronatem Honorowym objął

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

W programie między innymi:

 •  interesujące prezentacje ważnych dla branży tematów dotyczących rynku surowców, półproduktów i wyrobów gotowych
 •  trendy, innowacje techniczne i technologiczne oraz zmiany legislacyjne
 •  wymiana informacji i doświadczeń dotyczących branży sokowniczej
 • dyskusje panelowe i kuluarowe

Uczestnicy sympozjum:

 •  ponad 200 gości z Polski i zagranicy
 •  przedstawiciele administracji państwowej
 •  przedstawiciele świata nauki i prasy
 •  członkowie KUPS
 •  przedstawiciele firm współpracujących z branżą

Gwarantujemy najlepszych wykładowców:

 •  krajowi i zagraniczni prelegenci
 •  praktycy z wiodących firm sokowniczych
 •  naukowcy z uznanych ośrodków akademickich i instytutów badawczych zajmujący się rynkiem i technologią

Ciekawe atrakcje wieczorne

 

 

Organizator:

Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków

Rakowiecka 36 lok. 340, 02-532 Warszawa,

tel. 48 22 606 38 63, fax. 48 22 646 44 72

email: biuro@kups.org.pl, wwww.kups.org.pl

 

Redakcja AgroIndustry jak co roku objęła wydarzenie patronatem medialnym

 

Udostępnij: