W Czechach wykryto pestycydy w jabłkach z Polski

W ramach trwających kontroli obecności obcych substancji w żywności czeski Urząd Kontroli Żywności stwierdził obecność zakazanego pestycydu w partii czerwonych pochodzących z Polski jabłek Gloster. Analiza laboratorium CAFIA potwierdziła skażenie propargitem w stężeniu 0,043 mg / kg. Skażone owoce zostały wykryte w Makro Cash & Carry CR s.r.o. w Ołomuńcu.

Używanie propargitu do ochrony roślin jest zabronione w UE ze względu na niepożądane skutki uboczne. CAFIA rozpocznie postępowanie administracyjne w celu nałożenia grzywny.

 

źródło: http://www.szpi.gov.cz/clanek/rozbor-szpi-potvrdil-zakazany-pesticid-propargit-v-jablkach-z-polska.aspx

Udostępnij: