Brexit: EDA i DairyUK opracowały plan współpracy

EDA i DairyUK oficjalnie zaprezentowały swój wspólny „unijno-brytyjski plan współpracy” w ramach Brexitu Michelowi Barnierowi, głównemu negocjatorowi UE oraz  Davidowi Davisowi, głównemu negocjatorowi w Wielkiej Brytanii.


Sektor mleczarski jest najważniejszym sektorem rolnym zarówno dla UE, jak i Wielkiej Brytanii oraz głównym motorem gospodarki wiejskiej w całej Europie. Brytyjski przemysł mleczarski jest połączoną częścią unijnego łańcucha mleczarskiego. Każdego dnia przemysł mleczarski i przetwórstwo mleka współpracują z ponad 700 000 mleczarniami, z których 13 000 ma siedzibę w Wielkiej Brytanii. Czternaście miliardów ze 160 miliardów litrów surowego mleka produkowanego rocznie w całej Unii pochodzi z Wielkiej Brytanii. W mleczarniach europejskich pracuje ponad 300 000 dobrze wyszkolonych i zaangażowanych osób, z czego 23 000 w zakładach przetwórczych w Wielkiej Brytanii.

Sektor mleczarski z całej Europy zgromadził się, aby opracować „Przyszłe ramy współpracy z UE dla Zjednoczonego Królestwa”. Przez cały czas rozwoju byliśmy dumni z silnego ducha współpracy, jaki wykazali wszyscy zaangażowani w ten projekt.