Jak z wody z Nilu wyprodukować sok – cz. 2

Dr inż. Lech Maryniak

Egipt znany jest wśród naszych rodaków jako miejsce wypoczynku wakacyjnego, ale także w mniejszym stopniu jako cel wycieczek fakultatywnych zorientowanych na zwiedzanie zabytków. Jednak Egipt to nie tylko oferta zwiedzania czy wypoczynku, to również kraj o dobrze rozwiniętym przemyśle spożywczym. Ze względu na uwarunkowania kulturowe, klimatyczne, ale także i rosnącą populację ludności, kraj ten staje się liderem produkcji napojów bezalkoholowych w regionie Bliskiego Wschodu.

Autor pracując w sektorze produkcji spożywczej w rejonie Bliskiego Wschodu podjął się przedstawienia zarysu produkcji soków oraz napojów bezalkoholowych w Egipcie, a ściślej w Arabskiej Republice Egiptu. Celem artykułu jest ogólne zapoznanie naszych producentów napojów bezalkoholowych, ale też i innych producentów artykułów spożywczych z technologiami produkcji tam stosowanymi. Nawiązując do tytułu artykułu, celem tej publikacji jest również przedstawienie czytelnikowi jak w warunkach zupełnie odmiennych hydro-geologicznie i klimatycznie do naszych krajowych wykorzystać zasoby wodne do produkcji soków i nektarów owocowych. Autor ma nadzieję, że niniejszy artykuł może pomóc w poszerzeniu wiedzy o produkcji napojów bezalkoholowych dla rodzimych producentów, a tym samym zwiększyć ich ekonomiczne i konkurencyjne możliwości produkcyjne jak i sprzedażowe nie tylko na rynku lokalnym.

Charakterystyka produktów

Na półkach sklepowych w Egipcie dominują głównie nektary produkowane na bazie koncentratów z naturalnych soków owocowych, cukru, wody oraz innych dodatków poprawiających właściwości organoleptyczne tak wyprodukowanych napojów. Popularne są również soki tak zwane 100%, jednak wolumen ich sprzedaży jest mały. Można również spotkać ofertę soków i nektarów produkowanych ze świeżo przygotowanych owoców, produkowanych nie z koncentratu NFC (Non From Concentrate) o terminie przydatności do spożycia mniejszym niż jeden tydzień. Taka oferta dotyczy artykułów produkowanych z lokalnych owoców. Rynek egipski jest jednak rynkiem budżetowym i o podjęciu decyzji o zakupie artykułu jakim jest nektar czy sok przez klienta głównym impulsem decyzyjnym jest cena tego artykułu. Praktycznie u każdego producenta tych artykułów znajduje się laboratorium zwane fachowo centrum badań i rozwoju R&D (Research and Development) lub badania i rozwój wraz z wdrożeniem RD&D (Research Development and Demonstration). Takie centrum ma za zadanie opracowanie i wdrażanie formuł soków i nektarów, które w danym sezonie powinny zaspokajać potrzeby rynkowe klienta a danemu producentowi przynieść pożądany zysk ze sprzedaży.