Jak z wody z Nilu wyprodukować sok – cz. 2

SEKTOR NR 2: Główne procesy produkcyjne

Po procesie przygotowania surowców produkcyjnych w postaci rozpuszczenia komponentów sypkich następuje właściwa produkcja soków oraz nektarów owocowych.

Produkcja soków owocowych.

Soki owocowe są tu produkowane w oparciu o 100% wsad owocowy w postaci koncentratu soku owocowego. Niezbędnymi składnikami soku owocowego są naturalne aromaty owocowe. Na koniec dla uzupełnienia jest dodawana woda uzdatniona. Bardzo często dodawana jest również pulpa owocowa lub cząstki owocowe.T ak scharakteryzowaną produkcję soków można nazwać produkcją z koncentratu FC (From Concentrate).

Jeżeli sok jest produkowany ze świeżo wyciskanych owoców, mrożonego soku owocowego lub aseptycznie pakowanego soku bez dodatku wody – robi się jedynie nieznaczną korektę wodną w celu uzyskania właściwej wartości substancji rozpuszczonych. Taką produkcję nazywamy „nie z koncentratu” –  NFC (Not From Concentrate).  Tak przygotowany sok może być poddany dalszym procesom pasteryzacji i rozlewu.

Produkcja nektarów owocowych.

Nektary owocowe produkowane są na bazie wsadu owocowego oraz innych dodatków takich jak syrop cukrowy, pulpy i cząstki owocowe, dodatki spożywcze. Po końcowym zmieszaniu składników nektaru z wodą i osiągnięciu żądanych parametrów technologicznych może być on pasteryzowany i dalej ulec procesowi rozlewu.

Przedstawiona wyżej technologia produkcji soków oraz nektarów owocowych jest zazwyczaj prowadzona w systemie „baczowym” (batch). System ten polega na wymieszaniu gotowego soku czy nektaru owocowego w zbiorniku mieszalniczym. Tak powstały produkt jest gotowy do spożycia RTD (Ready To Drink). Po procesie przygotowania w procesie mieszania „baczowego” następuje pasteryzacja. W przypadku rozlewu aseptycznego taka pasteryzacja prowadzona jest w technologii UHT (UltraHigh Temperature), zazwyczaj połączona z procesami odgazowania i zawracaniem aromatów, ale też i homogenizacji. Po pasteryzacji produkt jest magazynowany w zbiornikach typu aseptycznego, co pozwala bezpiecznie prowadzić proces rozlewu tych produktów oraz dalsze ich przechowywanie.

Literatura:

  1. ActifloTM – klaryfikator dla oczyszczania wody, http://technomaps.veoliawatertechnologies.com/processes/lib/municipal/3329,Actiflo_brochure-7_datasheets_EN_09.pdf, z dnia 20 wrzesnia 2017r.
  2. Adaptation and mitigation in the Egyptian fruit juice industry – country reporting, https://www.unido.org/fileadmin/user_upload/Egypt-country-report-DIGITAL-FINAL-20170302-OnePage.pdf, z dnia 30 sierpnia 2017r.
  3. Hydrologic Regime in the Nile Basin, https://www.google.com.eg/#q=Hydrologic+Regime+in+the+Nile+Basin, z dnia 20 wrzesnia 2017r.
  4. Maryniak L., Metoda odwróconej osmozy do uzdatniania wody do produkcji napojów bezalkoholowych, Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny (PFiOW) 1996, nr 5.
  5. Maryniak L., Instalacja CIP dla przemyslu napojow bezalkoholowych, Agro-Industry 4/2015.
  6. Maryniak L., Produkcja sokow, nektarow oraz napojow owocoych w regionie Zatoki Perskiej, Agro-Industry 2/2014.
  7. Maryniak L., Produkcja mleczarska w krajach Zatoki Perskiej, Agro-Industry 1/2014.
  8. Maryniak L., Produkcja mleczarska w Egipcie, Agro-Industry 1/2017.
  9. Ringblom U., The Orange Book, Tetra Pak Processing System AB, Lund 2004.
Udostępnij: