Ekoinwestorzy w przemyśle spożywczym wybrani

Browar Namysłów za budowę beztlenowo-tlenowej oczyszczalni ścieków z produkcją biogazu.

Z opinii kapituły konkursowej: przykład dobrej praktyki energetycznej w piwowarstwie. Oczyszczanie ścieków produkcyjnych odbywa się z jednoczesną produkcją biogazu, który jest  wykorzystany podczas współspalania w kotłowni celem uzyskania ciepła przemysłowego (pary).  Projekt oczyszczalni to inwestycja o dużym nakładzie finansowym w  pełni dostosowana do specyfiki ścieków browarniczych, zgodna ze strategią zrównoważonego rozwoju.

 

 

 

 

 

 

Coca-Cola HBC za innowacyjny proces użycia ścieków oczyszczonych do wież chłodniczych w instalacji kogeneracji oraz instalację nowej generacji osuszaczy gazowych do granulatu PET, powodującą oszczędności energii elektrycznej wielkości 864 000 kwH rocznie.

Z opinii kapituły konkursowej: użycie ścieków oczyszczonych do wież chłodniczych w instalacji kogeneracji to projekt o niskim nakładzie finansowym, ale bardzo pomysłowy. Warto ten projekt naśladować tam, gdzie kogeneracja już jest. Natomiast instalacja nowej generacji osuszaczy gazowych do granulatu PET to bardzo dobra praktyka w produkcji własnych opakowań w celu redukcji zużycia energii elektrycznej i przejścia na bezpośrednie grzanie tworzywa gazem. Ważny temat, gdyż następuje od razu konwersja energii cieplnej z energii chemicznej paliwa, czyli wysoka sprawność całkowitego procesu. Bardzo dobry wynik redukcji zużycia energii elektrycznej na poziomie 864.000 kWh oraz redukcji emisji CO2 na poziomie 1.282,1 T – wszystko w skali roku.

OSM Łowicz za przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków wraz z budową biogazowni przemysłowej w technologii beztlenowych bioreaktorów membranowych

Z opinii kapituły konkursowej: bardzo ciekawy projekt o dużym nakładzie finansowym. Najważniejsze to, że oprócz oczyszczania ścieków przemysłowych metodą MBBR, w biogazowni z nadmiernego osadu produkowany jest metan. Superważny temat to zastosowanie kogeneracji w oparciu o biogaz o mocy 600kW.