Mikroplastik w wodach butelkowanych – stanowisko branży

Poniżej publikujemy stanowisko EFBT (Europejskiej Federacji Wód Butelkowanych) w sprawie badań na obecność włókien tworzyw sztucznych, przeprowadzonych na zlecenie Orb Media.

Mikroplastik to nowy temat poruszany w wielu różnych kontekstach.

Na zlecenie Orb Media[1], organizację non-profit z siedzibą w Waszyngtonie, przetestowano na obecność kawałków i włókien tworzyw sztucznych 259 butelek pakowanej wody z Europy, Afryki, Azji i Ameryki.

Badanie nie zostało niezależnie przeanalizowane przez naukowców i wymaga dalszego rozpatrzenia.

Obecnie nie jest wypracowana oficjalna metodologia testowania mikroplastiku, nie ma też zgodności naukowej co do potencjalnych skutków jego obecności. W rzeczywistości dane na ten temat są nadal ograniczone, a wnioski różnią się w zależności od badania. Ważne jest również dostrzeżenie tego, że cząsteczki mikroplastiku znajdują się we wszystkich sferach naszego środowiska. Może to mieć wpływ na wyniki analityczne, jeśli laboratoria nie przestrzegają bardzo rygorystycznego protokołu, z zachowaniem ścisłych środków ostrożności, które minimalizują występowanie tzw. „fałszywych trafień”.

Europejska Federacja Wody Butelkowanej (EFBW) pragnie zapewnić konsumentów o najwyższej jakości i bezpieczeństwie naturalnych wód mineralnych i źródlanych w Europie. Zdrowie i bezpieczeństwo konsumentów jest priorytetem dla producentów butelkowanej wody. Od dziesięcioleci przemysł inwestuje znaczne zasoby w ochronę źródeł i środowiska, aby zachować dobrą jakość naturalnych wód.

Udostępnij: