Fabryka Cukierków „Pszczółka” ratuje pszczoły dziko żyjące

Fabryka Cukierków “Pszczółka” w Lublinie we współpracy z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej  rozpoczęła akcję edukacyjną, której celem jest ochrona pszczół dziko żyjących. W szkołach na terenie woj. lubelskiego odbędą się zajęcia edukacyjno-warsztatowe, podczas których uczniowie dowiedzą się, dlaczego pszczoły są niezbędne dla ludzi i środowiska naturalnego. W ramach działań proekologicznych przed szkołami staną także specjalne hotele dla murarek ogrodowych. Nad akcją patronat objęło Kuratorium Oświaty w Lublinie.

 

Liczba pszczół zmniejsza się z roku na rok, dlatego tak ważne jest stworzenie miejsc, w których pszczoły dziko żyjące mogą bezpiecznie wykonywać swoją pożyteczną pracę. Nasza ubiegłoroczna akcja spotkała się z bardzo pozytywnym odbiorem, dlatego postanowiliśmy w tym roku rozszerzyć jej zasięg na całe województwo lubelskie. Kształtowanie właściwych postaw dotyczących ekologii jest bardzo ważne i dlatego cieszymy się, że możemy wspólnie z UMCS i Kuratorium Oświaty zrobić coś pożytecznego dla naszego środowiska – mówi Aleksander Batorski, Prezes Zarządu Fabryki Cukierków „Pszczółka” sp. z o.o.

 

W tegorocznym projekcie partnerem został Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Pracownicy naukowi przygotują i przeprowadzą dla młodzieży szkolnej wykłady  propagujące postawy proekologiczne związane z pszczołami dziko żyjącymi. Zajęcia będą miały charakter warsztatowy – najmłodsi nauczą się jak, w prosty sposób, każdy własnoręcznie w domu może wykonać hotel dla owadów dziko żyjących. Celem projektu jest również inspirowanie lokalnych społeczności do podejmowania działań na rzecz poprawy warunków życia pszczół dziko żyjących. Realizując projekt, Fabryka Cukierków “Pszczółka” chce również wzmacniać świadomość społeczną, zwracając uwagę na istotną rolę pszczół w ekosystemie.

Hotele, które zostaną przekazane szkołom zapewnią schronienie owadom, które z coraz większym trudem znajdującym dla siebie bezpieczną przestrzeń w miastach. Wewnątrz domku znajdą się puste łodygi trzciny, które będą zasiedlane przez owady. Program zakłada rozstawienie hoteli dla pszczół oraz przeprowadzenie lekcji edukacyjnych w 7 szkołach na terenie województwa lubelskiego.

Żyjące samotnie murarki ogrodowe mają zredukowane żądło i są łagodne, dlatego nie stanowią zagrożenia dla osób, przebywających w pobliżu tych pszczelich hoteli. Liczba pszczół, w tym także dziko żyjących, zmniejsza się z roku na rok. Owady wymierają między innymi przez niszczenie ich siedlisk, chemizację rolnictwa, choroby czy też zmianę klimatu. Jak podaje Greenpeace aż ⅓ produktów jedzonych przez człowieka wymaga zapylenia przez owady. W samej Europie aż 4 tys. odmian warzyw zależy od pracy owadów zapylających.

 

źródło: informacja prasowa FC Pszczółka

Udostępnij: