Ochrona Produkcji Soków przed zakażeniem bakteriami szczepu Alicyclobacillus

 

Woda

Standardowa obróbka chemiczna wody prowadzi do akceptowalnej jakości wody, lecz krytycznym zagadnieniem jest dobór właściwego czynnika utleniającego (kwas nadoctowy, chlor, nadtlenek wodoru, podchloryn, ozon lub dwutlenek chloru), jego stężenia i czasu kontaktu. Co więcej, resztkowy chlor może niszczyć olejki eteryczne w owocach cytrusowych.

Możemy również stosować promieniowanie ultrafioletowe, ale aby zagwarantować efektywność UV, należy w sposób ciągły monitorować czas kontaktu, natężenie promieniowania oraz mętność wody (wysoka mętność maskuje obecność bakterii)

 

Sok owocowy

Do klarowania soków (np. jabłkowego) szeroko stosowana jest ultrafiltracja. Teoretycznie, komórki bakterii i przetrwalniki nie powinny przedostawać się przez membranę na stronę filtratu. Jednak, doświadczenie pokazało, że produkt po procesie ultrafiltracji, nie zawsze jest wolny od Alicyclobacillus. Dlatego, aby osiągnąć stabilność soku, stosuje się odpowiednie (np. do soku owocowego bez pulpy), dodatkowe systemy filtracji.

 

Zbiorniki magazynowe

Punktem krytycznym dla rozwoju bakterii, jest magazynowanie pasteryzowanego soku w zbiornikach, temperatura magazynowania może być bodźcem dla przetrwalników do rozpoczęcia rozwoju.

 

Rozwiązania

Śledząc zalecenia AIJN, dotyczące kontroli krytycznych punktów kontroli procesu, Pall opracował specjalne rozwiązania usuwania Alicyclobacillus z wody i soku.

 

Kontrola wody

Obecnie w przemyśle spożywczym obserwujemy trend do powtórnego użycia wody, powtórnego użycia kondensatu do mycia owoców oraz powtórnego użycia wody z koryt transportowych. Takie postepowanie pozwala zoptymalizować zużycie wody i zredukować jej koszty. Jest to jednak możliwe tylko po zastosowaniu właściwej metody obróbki wody, pozwalająca usunąć z wody Alicyclobacillus.

Pall AriaTM FB membranowy system filtracyjny, składa się z wytrzymałej i testowalnej membrany „hollow fiber” zamkniętej w module, który zamocowany jest na ramie stalowej. System AriaTM pracuje w automatycznym trybie dzięki prostemu i łatwemu w obsłudze programowi. Jest łatwy w instalacji, pozwala na obróbkę trudnej i krytycznej dla fabryki wody z kondensatów wyparnych, wody z koryt transportowych, gwarantuje usuwanie zanieczyszczeń mikrobiologicznych i właściwą jakość wody.

 

Rysunek 2 – Pall Aria FB system do filtracji wody

Udostępnij: