Rozwiązania efektywne energetycznie dla przemysłu spożywczego

Efekty współpracy:

 • zmniejszenie emisji pyłów z poziomu 400 mg/m3 na poziom poniżej 100 mg/m3;
 • zwiększenie sprawności wytwarzania energii o 20%;
 • zmniejszenie kosztów produkcji;
 • bezpieczeństwo i gwarancja stałych dostaw pary i chłodu;
 • skupienie się na podstawowej działalności dzięki przekazaniu instalacji wyspecjalizowanemu i zaufanemu partnerowi;
 • rozwinięcie zakładu dzięki dostosowaniu zapotrzebowania na chłód do potrzeb produkcyjnych.

W swojej ofercie Veolia posiada również rozwiązania z zakresu gospodarki o obiegu zamkniętym. Celem takich działań jest redukcja wykorzystania surowców, minimalizacja ilości odpadów oraz ograniczenie szkodliwych emisji.

Wzorcową referencją jest rozwiązanie, które Veolia wdrożyła razem z Douwe Egberts Master Blenders w zakładzie w Holandii. Fusy kawowe, które są pozostałością po procesie produkcyjnym kawy są wykorzystywane do wytwarzania pary w kotle biomasowym, zaprojektowanym, wybudowanym i operowanym przez Veolię. Ponadto w ramach 10-letniego kontraktu Veolia przejęła zarządzanie instalacjami dostarczającymi wodę pitną oraz sprężone powietrze, a także eksploatację oczyszczalni ścieków.

Efekty współpracy:

 • ograniczenie emisji dwutlenku węgla o 14 tys. ton rocznie;
 • 10% redukcja kosztów operacyjnych (mniejsze zużycie gazu do produkcji pary, uniknięcie kosztów utylizacji fusów kawowych);
 • zwiększenie produkcji dzięki przekazaniu odpowiedzialności za dostarczenie niezbędnych mediów wyspecjalizowanemu partnerowi;
 • gwarancja spełnienia wymogów prawnych i środowiskowych : zgodność w zakresie energii (emisje), wody (ścieki i zrzut wody chłodzącej) oraz odpadów (zero odpadów przekazywanych na wysypisko).

W Finlandii Veolia zaproponowała fińskiej destylarni Altia rozwiązanie techniczne obejmujące: opracowanie dedykowanego technologicznie rozwiązania opartego na kotle na biomasę w celu umożliwienia odzyskiwania energii i usprawnienia pracy zespołów wielopaliwowych (10 MWth), dostarczanie pary do obiektu Koskenkorva, eksploatację i utrzymanie obiektu. Veolia opracowała w pełni zintegrowane rozwiązanie oparte na bioenergii, którego celem jest zapewnienie znacznych korzyści środowiskowych poprzez: stosowanie zielonej technologii, wykorzystywanie produktów ubocznych: łusek jęczmiennych, słomy i alkoholu niespożywczego.

Efekty współpracy:

 • kontrola kosztów (redukcja kosztów energii dzięki wykorzystaniu łuski jęczmienia, dotacje do innowacyjnego rozwiązania technologicznego, zabezpieczenie przed przyszłymi wahaniami cen paliw);
 • elastyczność energetyczna;
 • zmniejszenie emisji CO2.
Udostępnij: