Rozwiązania efektywne energetycznie dla przemysłu spożywczego

Inną kwestią, z jaką musi sobie radzić przemysł spożywczy jest rosnące znaczenie i zapotrzebowanie na wodę. Oznacza to że trzeba myśleć o racjonalnym zużyciu wody, oczyszczaniu ścieków w celu ponownego użycia, uzupełnianiu warstw wodonośnych i unikaniu wyczerpywania zasobów.

Veolia Water Technologies wychodzi naprzeciw tym oczekiwaniom oferując:

  • technologie uzdatniania wody spełniające surowe parametry i zapewniające produkcję bezpiecznej wody, odzysk, zawracanie i ponowne wykorzystanie wody w procesie produkcyjnym;
  • bezpieczne innowacyjne rozwiązania dla oczyszczania wody i ścieków, systemy prewencyjne i całościowe programy oczyszczania mające na celu ochronę zdrowia oraz zapobieganie niebezpiecznym bakteriom;
  • wysokozaawansowane technologie beztlenowe przeznaczone dla ścieków/odpadów obciążonych ładunkiem organicznym.

Veolia Water Technologies finalizuje budowę nowej, energetycznie oszczędnej oczyszczalni ścieków dla Browaru Namysłów. Podpisany kontrakt obejmuje realizację inwestycji w formule „pod klucz” w tym projekt, budowę, rozruch wraz z obsługą serwisową. Nowa instalacja zapewni korzyści w postaci wysoce skutecznego systemu oczyszczania ścieków, połączonego z wydajnością energetyczną. Sprawdzone procesy beztlenowe zostały dobrane w celu osiągnięcia maksymalnej produkcji biogazu i jego przekształcenia w energię. Uzyskana energia zostanie wykorzystana do zasilania oczyszczalni ścieków, pokrycia kosztów operacyjnych oraz przyniesie dodatkowe zyski dla browaru.

Dla swojego klienta Veolia może zaprojektować, zbudować, sfinansować oraz zarządzać rozwiązaniami technologicznymi z obszaru mediów.

Udostępnij: