José Jordão, prezes AIJN – przywrócić sokom wiarygodność

Na ostatnim szczycie producentów soków owocowych, który odbył się w październiku 2017 r. w Antwerpii, pokazał Pan bardzo niepokojące dane dotyczące przemian w sektorze produkcji soków owocowych…

Na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat nasza branża straciła ponad 1 miliard litrów (inaczej 1000 milionów) konsumpcji i około 3,3 mld euro sprzedaży. To ogromna ilość soku i pieniędzy, która gdzieś umknęła.

AIJN musi podjąć się kierowania procesem strategicznego myślenia na temat przyszłości naszego sektora i jasno zdefiniować cele, których realizacja wyciągnie branżę soków z obecnego dołka i wprowadzi go na ścieżkę wzrostu.

Obecna sytuacja sektora produkcji soków wymaga poważnej i dogłębnej dyskusji wśród interesariuszy i jest ona warunkiem wstępnym do pokonania stojących przed nim wyzwań. Jestem przekonany, że musimy dążyć do wygranej na dwóch polach: 1) przywrócenia sektorowi produkcji soków wiarygodności, szacunku i zdrowego wizerunku; 2) odzyskania poziomu konsumpcji i wzrostu wartości zarówno na szczeblu ogólnoeuropejskim, jak i w poszczególnych krajach.

Jestem skłonny zgodzić się, że na drodze do sukcesu znacznie ważniejsze jest odzyskanie zainteresowania konsumentów poprzez nowe atrakcyjne propozycje dotyczące wartości dodanej niż poprzez próbę odbudowywania utraconych wolumenów.

Nasz sektor musi dobrze przemyśleć, jak zrealizować te cele. Przede wszystkim musi on odzyskać innowacyjność, by móc zyskać nowych konsumentów i odzyskać zaufanie tych, którzy porzucili kategorię soków.

To właśnie dlatego AIJN, które odpowiednio reprezentuje przemysł produkcji soków w UE, prowadzi szeroko zakrojone działania mobilizujące we wszystkich krajach.

Udostępnij: