Edyta Walaszek, environmental engineer o zdrowym biznesie w Mars Polska

Najistotniejsze elementy „zielonej fabryki”:

  • Nowy budynek wykonany z wysoce energooszczędnych materiałów izolacyjnych, które znacząco redukują nagrzewanie się wnętrza fabryki.
  • System oświetlenia LED wyposażony w czujniki kontroli ruchu, które pozwalają redukować zużycie energii elektrycznej.
  • Wysoce wydajny system zarządzania gospodarką wodną – w tym efektywna armatura sanitarna oraz ponowne wykorzystanie wody deszczowej do celów sanitarnych.
  • Nowoczesna Oczyszczalnia ścieków wykorzystująca proces odwróconej osmozy.

Nasza Oczyszczalnia nie tylko dostarcza czystą wodę dla fabryki, ale również produkuje„zieloną” energię (system kogeneracji) uzyskiwaną z odpadów.  Dzięki temu zredukowaliśmy emisję dwutlenku węgla o ok. 10%.

W trosce o dobre samopoczucia naszych współpracowników, powietrze w zakładzie jest intensywnie filtrowane, a nasze pokoje spotkań wyposażone są w czujniki, które w razie zbyt niskiego poziomu tlenu informują o konieczności przewietrzenia.

Mimo tego, że udało nam się już wiele osiągnąć to i tak ciągle się doskonalimy, aby niwelować pozostawiany po sobie ślad – dla przyszłych pokoleń.

Udostępnij: