Browar Pilsweizer zanotował wzrost o ponad 30%

Wszystko to sprawiło, że browar znacząco poprawił wyniki sprzedażowe w 2017 r.  – roczna produkcja browaru wzrosła o 20,6 proc., osiągając rekordowy poziom 17,16 tys. hektolitrów (rok wcześniej było to 14,23 tys. hektolitrów). Sprzedaż wzrosła aż o 30,8 proc., osiągając poziom 14,26 tys. hektolitrów (wobec 10,88 tys. hektolitrów w 2016 r.). Przychody netto browaru wyniosły w 2017 r. 6,99 mln zł, wobec 5,45 mln zł w roku 2016, co oznacza wzrost rok do roku o 28,3 proc.

Inwestycje w modernizację browaru podjęte w ubiegłych latach owocują sukcesywnym zwiększaniem jego mocy produkcyjnej – mówi Andrej Chovanec, Dyrektor Marketingu i Członek Zarządu Browaru Pilsweizer – Rok 2018 będzie pod tym względem nawet jeszcze bardziej przełomowy, bowiem browar uzyskał dotacje z UE na całkowitą modernizacje urządzeń i maszyn, co będzie się działo właśnie w najbliższych miesiącach.

Wśród priorytetowych planów Browaru Pilsweizer na 2017 r. jest dalsze umacnianie obecności piw browaru w segmencie gastronomicznym (HoReCA).

Poszukujemy odbiorców, którzy będą chcieli wyróżnić się na tle konkurencji prawdziwym piwem z regionalnego browaru i rzeczywiście grono takich odbiorców stale się powiększa – dodaje Chovanec. – W planach na 2018 r. zakładamy także przygotowanie kilku piwnych nowości, chociaż skoncentrujemy się na modernizacji maszyn i urządzeń, o której wspomniałem, tak więc pewnie nowości produktowych w tym roku będzie nieco mniej niż w ubiegłym.

Browar Pilsweizer jest kontynuatorem tradycji założonego w 1804 r. w Siołkowej browaru, który dynamicznie zaczął się rozwijać po przejęciu go w 1887 r. przez czeskiego piwowara Franciszka Paschka.

W 2005 r. Browar Grybów w Siołkowej został kupiony przez Ivana i Andreja Chovanców, którzy, podobnie jak ponad 100 lat temu Paschek, zajęli się jego rozwojem po latach problemów finansowych – w 2007 r. doprowadzili do ustabilizowania jego sytuacji i rozpoczęli produkcję piwa. Browar Pilsweizer jest obecnie jedynym browarem regionalnym w Małopolsce i na Podkarpaciu. W planach jest rozbudowa browaru o hotel i ośrodek Spa (które będą mieścić się w zrewitalizowanych budynkach starego browaru).

źródło: informacja prasowa Browar Pilsweizer

Udostępnij: