Marek Kamiński, prezes PSBR o stanowisku browarów rzemieślniczych w sprawie zmian w ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia

Dużym problemem jest dla nas planowane wprowadzenie obowiązku podawania na etykietach piwa wykazu składników oraz informacji o wartości odżywczej. Producenci piwa korzystają dotychczas ze zwolnienia z tego obowiązku. Jeśli ten obowiązek miałby zacząć nas obowiązywać to oznaczałoby to konieczność ponoszenia dodatkowych kosztów na badania i określanie tych wartości. Biorąc pod uwagę liczbę różnych piw wytwarzanych przez browary rzemieślnicze, jak i liczbę corocznych nowości, byłoby to znaczącym obciążeniem i niewątpliwie wpłynęłoby na ograniczenie lub zahamowanie rozwoju tej najmniejszej, ale najbardziej dynamicznej części branży piwnej. Miłośnicy piw rzemieślniczych nie dokonują zakupów piwa w poszukiwaniu taniego alkoholu, lecz przy zakupie kierują się smakiem, poszukiwaniem wyjątkowych doznań sensorycznych czy ciekawą recepturą piwa. W tym kontekście uważamy, że obecne przepisy są wystarczające do podjęcia odpowiedzialnej decyzji o zakupie piwa przez konsumentów i jako Stowarzyszenie jesteśmy zdecydowanie przeciwni proponowanym zmianom w ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia.