Zalety stosowania metody HPP

prof. dr hab. Barbara Krzysztofik

Zaletą żywności utrwalonej metodą HPP jest wysoka jakość zdrowotna i trwałość oraz zachowanie naturalnych walorów odżywczych i cech sensorycznych w porównaniu z produktami utrwalonymi metodami klasycznymi.

 Zastosowanie HPP, czyli nietermicznej obróbki opakowanej żywności, znacznie poprawia jakość następujących produktów chłodniczych:

  • wstępnie podgotowanych oraz gotowych do spożycia wyrobów mięsnych, w kawałkach lub krojonych w plastry,
  • gotowych posiłków (MRE),
  • soków i świeżo krojonych owoców,
  • sosów i past, takich jak guacamole, hummus, salsa i dressingi, oraz zup i przypraw,
  • sałatek,
  • owoców morza i skorupiaków.

HPP stosuje się także do tenderyzacji i ma­rynowania surowego mięsa, a od niedawna metodą tą eliminuje się Listerię w mięsie mie­lonym. Oprócz produkcji artykułów spożyw­czych dla ludzi, kilku producentów używa HPP do produkcji naturalnej żywności dla zwierząt domowych, zwiększając tym samym bezpie­czeństwo swoich wyrobów oraz wydłużając ich trwałość. Metoda ta może być również stoso­wana w przemyśle farmaceutycznym i kosme­tycznym.

Doskonałe efekty obróbki HPP sprawiły, że wielu przetwórców trzymało używanie tych urządzeń w tajemnicy – jako część „sekretnej receptury”. Jednak rosnący popyt na bezpiecz­niejsze oraz wysokowartościowe, wyjątkowe, świeże produkty spowodował, że coraz więcej przetwórców publicznie deklaruje stosowanie HPP, aby podkreślić nastawienie swojej firmy na innowacyjność i bezpieczeństwo żywności.

Wielu przetwórców dzięki HPP kreu­je swoje własne marki produktów, takie jak FressureTM – świeża mielona wołowina firmy Cargill, High Pressure ProtectionTM dla produk­tów drobiowych firmy Maple Lodge Farms czy produkty Fresherized Wholly GuacamoleTM fir­my Fresherized Foods.