Zalety stosowania metody HPP

Wykorzystując zalety HPP oraz celem zdobycia nowych rynków, kreowania nowych produktów czy wydłużenia trwałości istnieją­cych już wyrobów głównymi producentami żywności stosującymi HPP są:

 • firma Esteban Espuna (Hiszpania), która od 1998 r. produkuje szynkę gotowaną poddaną HPP co przedłuża jej trwałość przechowalniczą do 2 miesięcy. Od 2002 firma ta wprowadza na rynek drobne przekąski typu ‘tapas’;
 • także USA, Australia, Japonia, Niemcy, Francja i Włochy utrwalają za pomocą paskalizacji przetwory mięsne, głównie z mięsa drobiowego przy ciśnieniu 400-500 MPa;
 • czołowy grecki producent krojonego w pla­stry mięsa i sałatek zwiększył bezpieczeństwo swoich produktów wydłużając ich trwałość. Dzięki temu może dostarczać produkty na greckie wyspy, gdzie zachowanie łańcucha chłodniczego nie zawsze jest doskonałe;
 • dzięki tej obróbce jeden z holenderskich producentów może obec­nie eksportować swoje schłodzone soki do dalszych rejonów geograficznych bez utraty przez nie wartości odżywczej i cech organo­leptycznych;
 • jeden z największych światowych produ­centów artykułów mięsnych dla gastrono­mii stosuje metodę HPP do wyrobu świeżej wołowiny mielonej, aby wydłużyć trwałość przez eliminację patogenów – bez zmiany barwy, tekstury, smaku, zapachu i innych cech organoleptycznych;
 • czołowi producenci salsy i guacamole w USA zastosowali HPP, aby wydłużyć trwa­łość i zwiększyć bezpieczeństwo swoich wy­robów. Produkty te nagradzane są za wysoką jakość i standardy smakowe;
 • producent plastrowanych wyrobów mię­snych, mający największy udział na amery­kańskim rynku detalicznym oraz w gastro­nomii, zastosował HPP w celu rozszerzenia asortymentu produktów z czystą etykietą dla wymagających konsumentów. W przypadku gastronomii, HPP pozwala spełnić surowe wymagania bezpieczeństwa dotyczące in­stytucji czy szpitali;
 • przyrządzenie dorsza tradycyjnie konserwo­wanego przez solenie i suszenie jest uciążli­we. Zastosowanie HPP po hydratacji i zapa­kowaniu pozwoliło uzyskać wygodny produkt o wydłużonej trwałości. Doprowadziło to do wzrostu sprzedaży tego artykułu, nawet poza sezonem;
 • jeden z przetwórców owoców morza z po­łudniowej Kalifornii wprowadził ostatnio na rynek nową serię wartościowych produk­tów (różnorodne świeże ryby w sosie) z 30-dniowym terminem przydatności do spoży­cia. Dzięki zachowaniu smaku oraz tekstury konsumenci otrzymują produkt smaczny, świeży, zdrowy i wygodny, z którego – do­dając inne składniki – można przyrządzić wartościowy posiłek;
 • oparte na jogurcie produkty, takie jak dres­singi i smoothie, coraz lepiej się sprzedają dzięki wydłużeniu ich trwałości przez za­stosowanie HPP. Chociaż HPP inaktywuje drożdże i pleśnie (nawet do trzech miesię­cy) oraz większość bakterii, niektóre szczepy mikroorganizmów probiotycznych można zachować, co korzystnie wpływa na zdrowie konsumentów;
 • zastosowanie HPP przez niektórych pro­ducentów serów umożliwiło im eksport ich wyrobów na nowe rynki. Standardowo przydatność świeżych serów do spożycia wynosi trzy tygodnie, natomiast dzięki ob­róbce wysokociśnieniowej – do ośmiu tygo­dni w warunkach chłodniczych. HPP może także służyć do zimnej pasteryzacji serów wyprodukowanych z mleka surowego, przy niewielkim wpływie na teksturę, smak i składniki odżywcze.
Udostępnij: