Zrównoważony rozwój w Carlsberg Polska

Redukcja emisji dwutlenku węgla do 3,03kg/hl, spadek zużycia wody o 2,6 proc, zminimalizowanie liczby wypadków pracowników oraz wkład w budżet polskiej gospodarki na poziomie ponad 6 mld złotych. To niektóre dane za rok 2017, zaprezentowane przez Carlsberg Polska w drugim raporcie zrównoważonego rozwoju.

Nowy raport zrównoważonego rozwoju Carlsberg Polska pokazuje, w jakich obszarach poprawiliśmy działalność naszych browarów, aby ograniczyć niekorzystny wpływ na środowisko. Prezentujemy również aktywności na rzecz lokalnych społeczności. Jednocześnie chcemy podkreślić, że Carlsberg wspiera rozwój gospodarczy regionów, w których funkcjonuje – mówi Beata Ptaszyńska – Jedynak, dyrektor ds. komunikacji Carlsberg Polska. – W Polsce w latach 2010-2017 przekazaliśmy do budżetu państwa ok. 6,02 mld. zł, z czego  podatek akcyzowy stanowił 4,7 mld. zł. Dzięki działalności Carlsberg Polska powstało pośrednio ponad 12 tys. miejsc pracy w branżach powiązanych, np. rolnictwie, logistyce, handlu i gastronomii.

 

Energia i CO2

Ograniczenie emisji dwutlenku węgla oraz zużycia wody to duże wyzwania dla przemysłu. Carlsberg Polska od lat wdraża rozwiązania służące poprawie parametrów swoich browarów w tym zakresie.

W wyniku modernizacji i rozbudowy Browaru Kasztelan w 2017 r. udało się zmniejszyć emisję CO2 o 10,5 proc. Ponadto,  ograniczono zużycia energii cieplnej o ponad 40 proc. rocznie, a elektrycznej o ok. 20 proc. rocznie. Dzięki inwestycjom, Kasztelan jest jednym z najbardziej efektywnych pod względem eksploatacji browarów w Grupie Carlsberg.

Na poziom emisji CO2 i zużycia energii w browarach mają wpływ także produkcja i obrót opakowaniami. W 2017 r. zmniejszono grubość szkła w butelkach z 320 na 303 gramy, zaś ścianki puszki do piwa z 0,27 do 0,25 mm. Dodatkowo, zwiększono aż o 90 proc. pojemność magazynów opakowań. Pozwala to na wydajne zarządzanie produkcją i obrotem opakowań. W 2017 roku 92,4 proc. butelek zwrotnych w Carlsberg Polska jest ponownie napełnianych piwem i wraca na rynek.

W 2017 r. poziom emisji CO2 w browarach Carlsberg Polska spadł z 3,07kg/hl do 3,03kg/hl.