Mleczne laury dla Mleczarzy

Uwaga. Ogłaszamy konkurs.

Celem Nagrody jest uhonorowanie osób i instytucji szczególnie zasłużonych dla polskiego mleczarstwa i serowarstwa za ich działalność, twórczość, aktywność, zrealizowane inicjatywy, które w sposób znaczący wpłynęły/wpływają na rozwój i promocję polskiego mleczarstwa i serowarstwa. Ocenie podlega całokształt osiągnięć na rzecz branży.

Nagrodę „Mleczne laury” przyznaje Kapituła w skład której wchodzą:

  • Anna Chachulska, redaktor naczelna „Nowego Przeglądu Mleczarskiego”
  • Aleksandra Wojnarowska, redaktor naczelna „AGROindustry”
  • Krzysztof Wróblewski, redaktor naczelny „Tygodnika Poradnik Rolniczy”

REGULAMIN nagrody (kliknij)

KARTA ZGŁOSZENIA – pobierz (kliknij)