PepsiCo opublikowało raport zrównoważonego rozwoju

Opublikowany raport na temat zrównoważonego rozwoju za rok 2017 potwierdza uzyskanie przez PepsiCo znaczących postępów w realizacji celów w każdym z trzech wiodących obszarów tematycznych strategii spółki produkty, planeta, ludzie. W tym samym okresie dla swoich akcjonariuszy PepsiCo wygenerowało zyski na poziomie 6,5 mld dolarów. Dokonane postępy są zbieżne z podejmowanymi przez firmę wysiłkami w zakresie zrównoważonego rozwoju we wszystkich jej obszarach działalności, łańcuchach dostaw, a także ogólnie rozumianym sektorze napojów i produktów żywnościowych.

Strategia Działanie ze świadomością celu jest spójna z charakterem naszego przedsiębiorstwa i sposobem zarządzania PepsiCo, z uwzględnieniem nie tylko krótkoterminowych priorytetów, lecz także celów długofalowych; potwierdza ona ponadto, że nasz sukces — a także sukcesy społeczności, którym służymy oraz szerzej pojmowanego świata — są nierozerwalnie ze sobą połączone – powiedziała Indra K. Nooyi, prezes i dyrektor generalna PepsiCo. Dziś bardziej niż kiedykolwiek przedtem istotne jest, aby wraz ze wzrostem rentowności czynić postępy w zakresie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju – z dumą stwierdzam, że od ponad dziesięciu lat nasza firma działa dokładnie w taki sposób.