Nowy zarząd Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Łowiczu

W dniu 16 sierpnia 2018 roku w Okręgowej Spółdzielni w Łowiczu odbyło się posiedzenie rady nadzorczej, na którym została przyjęta dymisja członków zarządu. Ze stanowisk zrezygnowali pełniąca funkcję prezesa Karolina Strzelecka, wiceprezes ds. handlu i marketingu Wojciech Jezierski, wiceprezes ds. produkcji i inwestycji Lech Dębowski. W trakcie posiedzenia rady nadzorczej został powołany nowy, dwuosobowy zarząd.Prezesem Zarządu została Iwona Grzybowska, wiceprezesem Łukasz Siewierski.

Iwona Grzybowska
Absolwentka wydziału Technologia Żywności i Żywienia Człowieka na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. W trakcie 15-letniego stażu pracy w zakładach mleczarskich przez blisko 4 lata pełniła funkcje prezesa zarządu w spółce Zorina w Kutnie. Obecnie prezes zarządu w Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Łowiczu.