Bartłomiej Morzycki, dyrektor generalny ZPPP Browary Polskie o szansach i zagrożeniach dla rynku piwa

Rynek piwa w Polsce jest dojrzały, nasycony i bardzo konkurencyjny. Największym zagrożeniem dla dalszego rozwoju branży jest nieprzewidywalne, niestabilne prawo. Próby rozwiązania problemów wynikających z nieodpowiedzialnej konsumpcji alkoholu za pomocą zmian legislacyjnych mogą drastycznie ograniczyć działalność gospodarczą producentów, a tym samym zaszkodzić rozwojowi sektorów z nimi powiązanych, takich jak: handel, rolnictwo, przetwórstwo czy HoReCa. Po stronie szans należy wymienić: wzrost zamożności społeczeństwa, dynamiczny rozwój kultury piwnej i otwartość polskiego konsumenta na innowacje.  Obserwowana od kilku lat rosnąca popularność piwnych nowości oraz piw bezalkoholowych to trend, który – zdaniem analityków – może pomóc ustabilizować poziom konsumpcji w obliczu prognozowanego w długofalowej perspektywie organicznego spadku wielkości rynku z przyczyn demograficznych.