550 mln zł na inwestycje w Browarze Okocim

W Browar Okocim w latach 2001 do 2017 firma Carlsberg zainwestowała prawie 550 mln zł. W 2017 roku zakończono dwie ważne inwestycje. Pierwsza z nich to rozpoczęta w lutym 2016 modernizacja oczyszczalni ścieków. Zmodernizowano dwa ciągi: mechaniczny i biologiczny z osadem czynnym, zastosowano automatykę w sterowaniu pracą oczyszczalni. Celem modernizacji było:

  • dostosowanie oczyszczalni do spełniania wymogów określonych dla ścieków z oczyszczalni w aglomeracji, do których została zakwalifikowana przemysłowa oczyszczalnia w Brzesku,
  • zapobieżenie wydostawania się niemiłych zapachów poprzez zhermetyzowanie niektórych obiektów: osadników wstępnych i zbiorników uśredniających,
  • wyrównanie nierównomierności dopływu ścieków poprzez zmodernizowanie istniejących zbiorników na zbiorniki uśredniające.

Zmodernizowana oczyszczalnia spełnia wyśrubowane normy środowiskowe. Wartość nakładów to blisko 11 milionów złotych. W 2017 roku sfinalizowano również, rozpoczęte we wrześniu 2016 prace budowlane przy nowym jazie (ujęciu wody) na Uszwicy. Zastąpił on istniejący jaz z 1913 roku. Nowy jaz jest wyposażony w automatyczną, uchylną klapę, która będzie otwierać się w czasie wezbrania wody, np. przy okazji dużych roztopów śniegu lub gwałtownych opadów deszczu, przepuszczając nadmiar wody w dalszy bieg rzeki, zabezpieczając w pewnym stopniu przed wodami powodziowymi. Jaz jest również wyposażony w specjalistyczną przepławkę przyrodniczą dla bezpiecznego przemieszczania się fauny rzecznej.