Gospodarka wodno-ściekowa w przemyśle spożywczym

Woda jest istotnym elementem przemysłu spożywczego. Wykorzystywana jest zarówno do procesów technologicznych jak również do układów chłodniczych, mycia, wytwarzania pary czy systemów przeciwpożarowych.

Do każdego z wymienionych celów trzeba zapewnić inne parametry wody.
Jej jakość ma szczególne znaczenie w produkcji żywności oraz napojów. W zależności od produktu końcowego zmienia się ilość wody potrzebnej do jego wytworzenia. Biorąc pod uwagę fakt, że zasoby wody kurczą się, a koszt jej pozyskania wzrasta, istotne jest, aby prawidłowo zarządzać gospodarką wodną.

Duża ilość wody w procesie produkcyjnym oznacza równie dużą ilość ścieków. Ich ilość i rodzaj zależą w dużej mierze od technologii oraz sezonowości produkcji. Aby ścieki mogły zostać odprowadzone do środowiska muszą zostać oczyszczone ze szkodliwych substancji zgodnie z wymaganiami prawa. Poprzez wykorzystanie odpowiednich technologii możliwe jest odzyskanie wody i ponowne jej użycie w procesie produkcyjnym, jak również wykorzystanie osadów ściekowych na przykład do wytwarzania energii elektrycznej oraz ciepła. Takie rozwiązania pozwolą na zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko.

Poprawa efektywności

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów Veolia oferuje kompleksowe usługi w zakresie rozwiązań wodno-ściekowych obejmujące projekt, budowę, finansowanie (opcjonalnie) oraz długoterminowe zarządzanie instalacją. Wiedza, doświadczenie oraz wykorzystywane technologie zapewniają poprawę efektywności energetycznej oraz parametrów, niezawodność pracy instalacji oraz dostosowanie do wymogów prawa w zakresie ochrony środowiska.

Oferta Veolii obejmuje:

 • oczyszczanie ścieków, również bardzo trudnych, pochodzących ze skomplikowanych procesów; oczyszczanie wody procesowej; produkcję wody i jej dostosowanie do wymagań technologicznych związanych z procesami przemysłowymi (woda procesowa);
 • długoterminowe utrzymanie zakładu (naprawy, remonty, okresowa inspekcja i badania diagnostyczne);
 • niezawodność w utrzymaniu i zapewnienie ciągłości dostaw i określonych parametrów;
 • przejęcie ryzyka związanego z niezawodnością pracy systemów, jakością wody i ścieków oczyszczonych.

Modernizacja istniejącej oczyszczalni

Przykładem rozwiązań, które mogą być wdrożone przez Veolię u Klienta, są te zastosowane w największej europejskiej fabryce Grupy Danone w Saint-Just Chaleyssin we Francji. W związku z planowaną przez Klienta rozbudową zakładu istniejące instalacje oczyszczania ścieków musiały zostać dostosowan i rozbudowane, aby sprostać nowym wymaganiom w zakresie ilości oraz jakości odprowadzanych ścieków i wód opadowych. Danone zdecydował się na rozpoczęcie dwufazowego globalnego projektu modernizacji oczyszczalni ścieków: zaprojektuj, wybuduj, a następnie rozpocznij operowanie.

Rozwiązanie zainstalowane przez Veolię obejmuje: biologiczne oczyszczanie tłuszczu Biolix®;beztlenowe oczyszczanie w reaktorach UASB w celu usunięcia ChZT i ograniczenia produkcji osadu; oczyszczanie trzeciorzędowe za pomocą technologii Actiflo®.

Korzyści dla Klienta:

 • obniżenie kosztów operacyjnych:
 • niższe koszty oczyszczania ścieków (w tym: energia, chemikalia, koszty pracownicze, części zamienne);
 • odzyskiwanie produktu:
 • ogólny wskaźnik odzysku odpadów wzrósł z 70% do 98%, przychody ze sprzedaży materiałów wtórnych przekraczają koszty zbierania  i przetwarzania odpadów;
 • gwarancja oczyszczania ścieków:
 • Veolia zapewnia zgodność z wymogami prawnymi; realizacja celów CSR: ISO 14001.

Oczyszczalnia z odzyskiem wody

Wzorcową referencją jest rozwiązanie, które Veolia zaproponowała Grupie Bakkavor w fabryce Tilmanstone Salads w Eythorne w Wielkiej Brytanii. Zakład położony w strefie niedoboru wody zużywał znaczne ilości wody  z sieci wodociągowej. W związku  z tym zarządzanie zasobami wodnymi stało się najważniejszym priorytetem Grupy i dlatego postanowiono znaleźć wiarygodnego i odpowiedniego partnera, który posiada wiedzę, umiejętności i zasoby niezbędne do zaprojektowania, zbudowania, obsługi i konserwacji oczyszczalni ścieków z recyklingiem.

Veolia zaoferowała innowacyjną technologię, która obejmuje: zbiornik DAF usuwający tłuszcze, oleje i smary; technologię MBR, która usuwa pozostałe rozpuszczalne substancje organiczne; ultra-filtrację, nanofiltrację i dezynfekcję UV; mieszanie wody z recyklingu z wodą wodociągową; wykorzystanie odwodnionego osadu jako polepszacza gleby.

Efekty współpracy:

 • redukcja kosztów związanych z zakupem wody sieciowej i usuwaniem ścieków;
 • dostęp do zrównoważonych zasobów:
 • ponowne wykorzystanie wody do mycia sałat (ślad wodny zmniejszony o 75%);
 • parametry wody wykorzystywanej w procesach fabrycznych przewyższają obecne przepisy Inspekcji sanitarnej.

Obieg wody  w zakładzie przemysłowym

W Irlandii Veolia nawiązała współpracę z Irish Distillers, spółką należącą do Grupy Pernod Ricard. Klient poszukiwał partnera do wykonania modernizacji ujęcia wody oraz oczyszczalni ścieków, które były niezbędnym elementem w związku z rozbudową istniejącej gorzelni. W celu zwiększenia wydobycia wód powierzchniowych wykonano nowy otwór wiertniczy. Ponadto zastosowano najnowocześniejszą technologię uzdatniania wody. Zarówno ujęcie wodne, jak i oczyszczalnia ścieków zostały zaprojektowane tak, aby zapewnić długoterminową pracę urządzeń
i umożliwić przyszłą rozbudowę.

Korzyści dla Klienta:

 • zmniejszenie zużycia wody o 30%;
 • poprawa jakości oraz obniżenie kosztów oczyszczania;
 • zgodność z surowymi przepisami o zrzucie ścieków oczyszczonych.

Dla swojego klienta Veolia może zaprojektować, zbudować, sfinansować oraz zarządzać rozwiązaniami technologicznymi z obszaru mediów.

www.veolia.pl