Grzegorz Cielecki, dyrektor zarządzający Virtu o nowej linii produkcyjnej

Z technologicznego i żywieniowego punktu widzenia zastosowanie systemu obniżania temperatury produktów poddanych obróbce termicznej, pozwala na podniesienie jakości oraz bezpieczeństwa produkowanych wyrobów. Możliwe jest to dzięki zastosowaniu spirali chłodniczej do szybkiego obniżania temperatury wypieczonych spodów pizzy. Zastosowanie takiego rozwiązania nie tylko wpływa korzystnie na jakość mikrobiologiczną i skład chemiczny samych spodów, ale także dodawanych następnie składników.

Dzięki zastosowanym rozwiązaniom, ograniczającym kontakt pracownik-produkt, możliwe jest wydłużenie terminów przydatności do spożycia produkowanych wyrobów bez konieczności stosowania substancji konserwujących.