Rośnie znaczenie eksportu piwa – Proudly made in Poland

Od wejścia Polski do Unii Europejskiej eksport (denominowany w złotych) wzrósł po korekcie o inflację o 344,3 proc. Z uwagi na wysoki stopień nasycenia polskiego rynku, eksport staje się coraz istotniejszy dla producentów piwa. W 2017 r. Polska wyeksportowała ponad 3,3 mln hl piwa, co stanowi wielkość rocznej produkcji piwa w Chorwacji. Głównym kierunkiem eksportu polskiego piwa są kraje Unii. Piwo z Polski od wielu lat piją również konsumenci w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. W ubiegłym roku polskie piwo zdobyło kolejne rynki: w Azji oraz Ameryce Południowej i Środkowej. Smak polskiego piwa mogą dzisiaj poznać konsumenci z ponad 80 krajów świata.

Tabela 1 – Główne kierunki eksportu piwa z Polski w 2017 r.

kraj wartość [mln zł] dynamika rdr [proc.]
Holandia 75,8 -24,4
Niemcy 74,6 -8,7
Włochy 64,8 6,8
Wielka Brytania 43,9 -48,9
Węgry 36,8 6,1
Stany Zjednoczone 32,2 -8,4
Irlandia 29,2 4,1
Belgia 28,5 109,3
Czechy 26,0 -17,9
Kanada 19,3 2,2
Korea Południowa 17,4 brak danych za 2016 r.
Bułgaria 15,7 -76,4
Słowacja 14,7 -29,3
Chile 13,4 214,7
Szwecja 10,4 221,4

(źródło: GUS)