WWF ostrzega: ryby za 40 lat znikną z talerzy

Przełowienie ryb może pozbawić środków do życia 800 milionów ludzi zależnych od rybołówstwa – alarmuje Fundacja WWF Polska. Ponad 90%[1] zbadanych światowych stad ryb jest przełowionych lub poławianych na najwyższym możliwym poziomie, problem wciąż rośnie, a my mamy coraz mniej czasu na działanie.

21 listopada w wielu krajach na całym świecie obchodzony jest Dzień Rybołówstwa[2] – w tym dniu organizacje, naukowcy i obywatele nawołują polityków, producentów i konsumentów ryb i owoców morza do zaprzestania tragicznej w skutkach nadmiernej eksploatacji mórz i oceanów i korzystania z żywych zasobów morza w sposób zrównoważony.

 

Ogólnoeuropejskie ruszenie

Tej jesieni WWF, w ramach projektu Fish Forward (Odpowiedzialna konsumpcja ryb i owoców morza dla dobra ludzi, oceanów i klimatu) rozpoczyna nową ogólnoeuropejską kampanię komunikacyjną „Niedługo znikną. I nie chodzi tylko o ryby”. Kampania wskazuje na zagrożenia wynikające z przełowienia, które zagraża nie tylko rybom, ale również ludziom na całym świecie – rybakom, przetwórcom, producentom, sprzedawcom i wszystkim innym, których pożywienie i utrzymanie zależy od rybołówstwa.

Dla dobra ludzi

Nasze morza są przełowione. Ryby wciąż jednak stanowią główne źródło pożywienia i utrzymania dla ponad 800 milionów ludzi[3] – głównie żyjących w krajach rozwijających się. Bez ryb nie będą więc mieli zagwarantowanej przyszłości i podstawowej diety. Przejście na zrównoważone połowy zapewni nie tylko poprawę kondycji stad ryb i ekosystemów morskich, ale też godne warunki życia i uczciwe warunki pracy dla kobiet i mężczyzn, którzy cały czas jeszcze borykają się z nieakceptowalnymi warunkami pracy i brakiem równouprawnienia. Konsekwencje przełowienia, nielegalnych połowów i zmiany klimatu dotykają głównie właśnie kraje globalnego południa – to z nich bowiem pochodzi połowa ryb, które importują Europejczycy[4]. Spoczywa więc na nas ogromna odpowiedzialność. Europejscy konsumenci, producenci i politycy mogą dokonać globalnej zmiany w stronę odpowiedzialnej konsumpcji ryb i owoców morza poprzez wspieranie zrównoważonych połowów.