Rola chłodu w przemyśle spożywczym

Pierwszy tego typu kontrakt w Polsce

Wraz z OSM Włoszczowa Veolia przeprowadziła wymianę starych urządzeń chłodniczych i modernizację instalacji. Jednak najciekawszym z zastosowanych rozwiązań był outsourcing całego procesu wytwarzania i dystrybucji chłodu. Koncepcja ta zakładała wydzierżawienie urządzeń chłodniczych przez Veolię i odsprzedawanie pozyskanego chłodu do Spółdzielni. W ten sposób firmy wspólnie wzięły odpowiedzialność za projekt i jego efekty. Dzięki wprowadzonym zmianom Klient ma zapewnione stałe dostawy chłodu do procesu produkcyjnego, co jest kluczowe, szczególnie w okresie letnim. Chłód jest wytwarzany w dwóch typach chilerów: freonowym i amoniakalnym. Veolia zdecydowała się na rozdzielenie tych instalacji i połączenie ich pośrednim wymiennikiem. W przypadku awarii jednego z układów chłodniczych rozwiązanie to pozwala na zachowanie dostaw chłodu i utrzymanie ciągłości produkcji. Ponadto rozdzielenie instalacji pozwala na dostarczenie chłodu
o różnych temperaturach.

 

Współdzielenie odpowiedzialności za inwestycje w infrastrukturę energetyczną jest szalenie istotne z punktu widzenia potrzeb zakładu przemysłu spożywczego. Wiąże się to bezpośrednio z kwestią zarządzania: firmy spożywcze mają jasno określone cele i zadania, rozproszenie i odchodzenie od podstawowych działań spółki zawsze odbija się negatywnie na wyniku finansowym, szczególnie dotyczy to spółdzielni – formy prawnej często przyjmowanej przez firmy w tej branży. Dlatego pozyskanie partnera, który jest w stanie przejąć zadania czysto techniczne i niezwiązane z podstawową działalnością spółki, równocześnie gwarantując właściwe zarządzanie tymi elementami, pozwala spółce koncentrować się na działalności podstawowej.

 

Oferta Veolii obejmuje cały wachlarz podobnych usług, od audytu i modernizacji instalacji do wytwarzania i dystrybucji mediów przemysłowych, oferując przy tym rozwiązania służące obniżaniu emisji substancji szkodliwych do środowiska. Usługi Veolii stanowią podstawę dla udanych projektów, w których firma ta nie jest jedynie dostawcą rozwiązań i technologii, ale przede wszystkim partnerem, który jest skłonny na wiele lat związać się z klientem, oferując bezpieczeństwo płynące nie tylko z wiedzy i doświadczenia, ale także świadomości odpowiedzialności za oferowane technologie. Dla swojego klienta Veolia może zaprojektować, zbudować, sfinansować oraz zarządzać rozwiązaniami technologicznymi z obszaru mediów przemysłowych.