Podwójne L, czyli tradycyjne sympozjum mleczarskie

Dwa razy w roku, systematycznie od 2009 roku, zawsze w lutym i lipcu, prezes Waldemar Bros w imieniu Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich, organizuje sympozjum pt Aktualna sytuacja w sektorze i na rynku mleczarskim, finansowane z Funduszu Promocji Mleka. Pod koniec lutego 2019 spotkanie odbyło się w siedzibie związku. Do Warszawy zjechali przedstawiciele spółdzielni i spółek produkujących przetwory mleczne.

Waldemar Broś otworzył obrady i powitał przybyłych gości

Minister Jan Krzysztof Ardanowski podzielił się z uczestnikami aktualnościami. Przedstawił zakres prac, którymi aktualnie zajmuje się ministerstwo

Ryszard Masalski, prezes OSM Maluta, przedstawił zestaw problemów z jakimi boryka się spółdzielczość mleczarska

Elżbieta Labryszewska, prezes RPSM Szczerców podjęła temat trudności w tworzeniu Grup Producentów Mleka

Czesław Cieślak, prezes OSM Koło, podkreślił iż Wielkopolska, jako teren ulegający stepowieniu, potrzebuje innych terminów nawożenia rzepaku. Nie dekretujmy kiedy ma przyjść wiosna – apelował.

Edmund Borawski, prezes SM Mlekpol, podjął, po raz kolejny, temat końcowego rozliczenia kwotowania mleka oraz odpowiedniego wykorzystania środków z Funduszu Promocji Mleka