Jan Borowski-Komenda, PepsiCo – Polska światowym liderem rynku ziemniaczanego

Rok 2019 to połączenie dwóch sezonów ziemniaczanych – tego, który rozpoczęliśmy w czerwcu 2018 i tego, który rozpoczniemy od lipca 2019 r. Obecnie przed nami najtrudniejszy okres sezonu ziemniaczanego, związany z długotrwałym przechowywaniem ziemniaków w wyspecjalizowanych przechowalniach zlokalizowanych u naszych rolników. W ten sposób chronimy jakość zebranych ziemniaków, zabezpieczając je przed ewentualnymi wpływami czynników zewnętrznych, takich jak choćby zbyt gwałtowne wahania temperatury powietrza. Głównym celem w tym okresie jest dla nas stały i dokładny monitoring posiadanych zasobów oraz optymalne z punktu widzenia dostawców oraz PepsiCo planowanie dostaw – mówi Jan Borowski-Komenda, kierownik programu AGRO w PepsiCo Polska.

Pierwsza połowa roku to także czas spotkań kontraktowych oraz szkoleniowych z dostawcami. Planujemy podpisać umowy na dostawy ok. 238 000 ton polskich ziemniaków, czyli ilość porównywalną do wartości z roku ubiegłego. Z kolei w drugiej części roku zamierzamy przeprowadzić ankietę dotyczącą Inicjatywy Zrównoważonego Rolnictwa (Sustainable Farming Initiative – SFI) wśród współpracujących z nami rolników. SFI stanowi część globalnej strategii PepsiCo pod nazwą „Działanie ze Świadomością Celu” (Performance with Purpose) – jestem głęboko przekonany, że większa świadomość oczekiwań PepsiCo w tym zakresie przełoży się na uzyskanie wysokich plonów przy zmniejszeniu oddziaływania na środowisko naturalne. W obszarze wykorzystywanych w produkcji chipsów odmian ziemniaków, planujemy dalsze zwiększanie udziału odmian własnych PepsiCo z obecnego poziomu 35% do 40%. Wydaje się to możliwe mimo trudnego, suchego sezonu, który w sposób negatywny odbił się na produkcji sadzeniaków, co również znalazło odzwierciedlenie w szacunkach dotyczących spadku produkcji ziemniaków w Polsce – dodaje.

Wszystkie nasze zamierzenia będziemy oczywiście realizować w ramach podtrzymywania i dalszego rozwoju partnerskich relacji między zakładem w Grodzisku Mazowieckim oraz naszymi dostawcami surowca. Tak jak wcześniej zapowiadaliśmy, planujemy pozyskać ok. 20 nowych gospodarstw do naszego Programu Agrarnego do roku 2025. To dzięki nim nasza produkcja tak intensywnie się rozwija, umożliwiając dalsze wzrosty. Cieszymy się, że możemy realizować atrakcyjne plany rozwojowe na jednym z najlepszych rynków ziemniaczanych w Europie i na świecie. A jeśli chodzi o marzenia, to chciałbym, aby aura pogodowa przez najbliższe 5 lat była optymalna dla produkcji rolnej. To pozwoliłoby rolnikom złapać oddech po dwóch trudnych sezonach – podsumowuje Jan Borowski-Komenda.