XII Euroforum Polskiego Mleczarstwa

Krajowe Stowarzyszenie Mleczarzy wraz ze współorganizatorami: Krajowym Związkiem Spółdzielni Mleczarskich i Polskim Komitetem Międzynarodowej Federacji Mleczarskiej FIL/IDF zorganizowało w dniach 2-5 kwietnia 2019 r. w Cedzynie koło Kielc  XII Euroforum Polskiego Mleczarstwa. Czasopismo AGROindustry jak co roku objęło wydarzenie patronatem medialnym.

Pierwsza część seminariów poświęcona była aktualnościom branżowym

prof. Andrzej Babuchowski podjął temat wyzwań mleczarstwa w kontekście WPR

dr inż. Jarosław Kowalik zdał raport z posiedzeń komitetów i zarządu EDA

Szanse i zagrożenia w polskim sektorze mleka były tematem wystąpienia prof. Andrzeja Kowalskiego

XII Euroforum Polskiego Mleczarstwa było dobrą okazją, aby zapoznać się z aktualną sytuacją w europejskim i polskim mleczarstwie oraz podyskutować w gronie ekspertów i praktyków o najnowszych trendach w  branży.

rozmowy kuluarowe przy zdrowej maślance

Czesław Cieslak (OSM Koło), Anna Klimczyńska i Edmund Borawski (SM Mlekpol) w trakcie rozmowy o rynku mleka

Halina Weker (Instytut Matki i Dziecka w Warszawie) mówiła o znaczeniu produktów mlecznych w żywieniu dzieci

Andrzej Lenart (SGGW) mówił o rozwoju produktów spożywczych w wieloletniej perspektywie