Krajowe Stowarzyszenie Mleczarzy nagradza za innowacje

Prof. em dr hab. Zygmunt Zander, prof. dr hab. Andrzej Babuchowski, mgr inż. Dorota Śmigielska, prof. dr hab. Andrzej Kowalski, prof. dr hab. Andrzej Lenart,  dr inż. Fabian Dajnowiec,  mgr inż. Marek Murawski oraz mgr inż. Janusz Turowski to skład kapituły konkursu „innowacje w mleczarstwie” organizowanego przez Krajowe Stowarzyszenie Mleczarzy ze środków Funduszu Promocji Mleka. Koszt przeprowadzenia oceny to kwota 59 tysięcy złotych.

Laureaci konkursu „Innowacje w mleczarstwie”

Kapituła wyróżniła podmioty, które zgłosiły swój udział w konkursie w następujących kategoriach:

  1. Za całokształt trzydziestoletniej działalności innowacyjnej w sektorze mleczarskim w Polsce i zagranicą – firma Alima
  2. Za innowacyjne rozwiązanie wirowania mleka GEA Pro+, zmniejszające straty białka, zużycie wody i energii – firma GEA Westfalia Separator Polska Sp. zoo
  3. Za wdrożenie innowacyjnych procesów w gospodarstwie hodowlanym korzystnych dla środowiska i dobrostanu bydła mlecznego – Monika Karzak i Łukasz Stefaniak
  4. Za innowacyjną wysoce higieniczną linie do nalewania fermentowanych napojów mlecznych– Bieluch
  5. Za energooszczędny system schładzania mleka w czasie udoju z jednoczesnym odzyskiwaniem ciepła wykorzystywanego do podgrzewania wody do pojenia krów – Stadnina Koni „Pępowo” Sp. z o. o.
  6. Za opracowanie i wybudowanie innowacyjnej oczyszczalni ścieków mleczarskich z beztlenowymi bioreaktorami membranowymi i energooszczędną biogazownią – firma Symbiona