Wyniki Grupy Żywiec po 1.półroczu 2019

Grupa Kapitałowa Żywiec S.A. opublikowała dziś (29.07) sprawozdanie finansowe za pierwsze półrocze 2019r. Przychody ze sprzedaży Spółki wyniosły 1 729 mln złotych (+5,3% w porównaniu do pierwszego półrocza 2018 roku). Organicznie (nie uwzględniając akwizycji Browaru Namysłów Sp. z o.o.) Grupa utrzymała zbliżony poziom przychodów do analogicznego okresu roku ubiegłego, pomimo niższej sprzedaży spowodowanej złą pogodą w maju.

Spółka ponownie zwiększyła przychody z każdego hektolitra piwa (+4,2%) co jest efektem dalszego wzrostu udziału innowacji i marek premium w strukturze sprzedaży firmy.

Z satysfakcją przyjmujemy kontynuację premiumizacji rynku piwa. Jesteśmy też bardzo zadowoleni z wyników osiąganych przez Browar Namysłów Sp. z o.o., który po dołączeniu do Grupy Żywiec kontynuuje dynamiczny wzrost sprzedaży – powiedział Francois-Xavier Mahot, prezes Grupy Żywiec S.A.

Skonsolidowany zysk z działalności operacyjnej Grupy wyniósł 131 mln złotych (vs 176 mln złotych w analogicznym okresie roku 2018). Istotny wpływ na wysokość zysku, obok niższej sprzedaży organicznej, miał dalszy wzrost kosztów produkcji w tym surowców, opakowań, energii oraz wynagrodzeń. Jednorazowo na wynik spółki wpłynęły także koszty akwizycji Browaru Namysłów Sp. z o.o.

Tymczasem akcje całego Heinekena na giełdzie w Amsterdamie spadły aż 0 6,5% (najmocniej od czterech lat) po tym, jak wzrost zysków wyhamował, głównie przez rosnące koszty aluminiowych puszek i złą pogodę w Europie – poinformował Bloomberg. Skorygowany zysk operacyjny wzrósł o 0,3 proc. w ujęciu organicznym, co jest najwolniejszym tempem w pierwszej połowie roku od sześciu lat.