Rzecznik MŚP apeluje o dłuższe vacatio legis

Poniżej pełna treść listu do ministra Łukasza Szumowskiego.

 

 

Szanowny Panie Ministrze,

W Sejmie trwają prace nad projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów, której wprowadzenie uzasadniane jest potrzebą zmniejszenia spożycia cukru w napojach przez polskich konsumentów.

Aby osiągnąć zakładany przez Pana Ministra cel, czyli wycofać z obrotu napoje z wysoką zawartością cukru i zastąpić je produktami zdrowszymi, należy dać przedsiębiorcom czas na zmianę receptur i wynegocjowanie umów handlowych na nowych warunkach.

Ustawa miała obowiązywać od 01.04.2020. Dziękuję Panu Ministrowi Januszowi Cieszyńskiemu za chęć dialogu oraz deklarację przedłużania vacatio legis o dwa miesiące. Zmiana ta jest jednak niewystarczająca, ponieważ na dokonanie korekt technologicznych i organizacyjnych potrzeba więcej czasu. Jeżeli przedsiębiorcy tego czasu nie dostaną, to do dnia wejścia w życie ustawy nie będą w stanie obniżyć zawartości cukru w produkowanych napojach i jedynym wymiernym efektem inicjatywy Pana Ministra będzie finansowe obciążenie nałożone na firmy. I przyniesie tylko chwilowe zasilenie budżetu państwa, ponieważ spora część przedsiębiorstw sektora MŚP już teraz ma problemy ze zbilansowaniem ciągle rosnących kosztów działalności gospodarczej. W takiej sytuacji nawet kilkuprocentowy spadek sprzedaży, spowodowany wymuszoną przez ustawę podwyżką cen, może doprowadzić do likwidacji wielu firm, kłopotów ich właścicieli ze spłatą zaciągniętych kredytów i zobowiązań wobec pracowników.

Przesunięcie daty wprowadzenia ustawy w życie na 01.01.2021 może tym negatywnym zjawiskom zapobiec. Bardzo proszę o poważną analizę skutków krótkiego vacatio legis dla sektora MŚP, ponieważ projekt ustawy – mimo obowiązku przedstawienia – takiej analizy nie zawiera. I w tym zakresie – o zmianę w projekcie ustawy.

Z poważaniem,

Adam Abramowicz

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców