Dziewięć priorytetów rzecznika MiŚP na 2020 rok

Podczas konferencji prasowej 19 lutego 2020 r. Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców podsumował 2019 r.: Działaliśmy skutecznie, rozważanie gospodarując budżetem. W ubiegłym roku do Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców wpłynęło łącznie 2 336 spraw merytorycznych.

 

Wyznaczył również 9 nowych priorytetów na 2020 rok:

· Mały ZUS (bez limitu przychodowego 10 tys. zł, likwidacja 3/5)

· Płaca minimalna – ½ średniej pensji

· Sprawa w sądzie gospodarczym – nie dłużej niż 6 miesięcy

· Rada odwoławcza z udziałem przedstawicieli MF i przedsiębiorców (tylko utrzymanie, zmiana lub uchylenie decyzji przez Izbę Administracji Skarbowej, bez ponownego rozpatrzenia)

· Odpowiedzialność dyscyplinarna (system nagradzania i karania urzędników)

· Kontrole przedsiębiorców bez wyłączeń ustawowych

· Ograniczenie praktyki nadużywania tymczasowych aresztowań dla przedsiębiorców (w tym aresztów wydobywczych)

· Brak nowych obowiązków dla mikroprzedsiębiorców.

 

Pełna treść sprawozdania Rzecznika MŚP za rok 2019 (kliknij)