Podatek cukrowy w oczach detalisty

Kolejny głos w sprawie, tym razem z perspektywy małego detalisty:

Pozwalamy sobie wyrazić obawę, że projektowana Ustawa w jej obecnym kształcie, biorąc pod uwagę planowany termin jej wejścia w życie i sposób procedowania, może odnieść skutek odwrotny do zamierzonego – czytamy w piśmie Polskiej Izby Handlu, skierowanym do Komisji Budżetu i Finansów Publicznych z dn. 18 lutego 2020 roku- Ulokowanie obciążeń finansowych na kolejnych etapach łańcucha dystrybucji, z dala od jego początku, czyli producenta, zwiększa ryzyko nieszczelności systemu i może zwiększyć szarą strefę w obrocie towarami objętymi projektowanymi opłatami. Nieszczelność systemu i przeniesienie części obrotu do szarej strefy spowoduje nie tylko obniżenie poziom finansowania celów zdrowotnych, ale też spadek przychodu budżetu państwa osiągany z tego obrotu na podstawie innych przepisów. W naszej ocenie zapewnienie racjonalnego czasu na dostosowanie się przedsiębiorców do wypełniania nowych obowiązków zapewni większą skuteczność regulacji – wcześniej niż przed rozpoczęciem nowego roku kalendarzowego mogą być niezdolni do prawidłowego naliczenia i uiszczenia wymagalnych opłat, co dotyczy zwłaszcza drobnych, polskich przedsiębiorców.

pełny list do pobrania tutaj