Owoce, warzywa i cukier z dwucyfrowym wzrostem cen

Według danych Eurostatu, w styczniu 2020 r. ceny detaliczne żywności w UE-27 (bez Wielkiej Brytanii) były o 2,8% wyższe niż rok wcześniej. W Polsce wzrost wyniósł 8,1% w relacji rocznej i był najsilniejszy w całej Unii.

W styczniu 2020 r detaliczne ceny żywności w Unii Europejskiej (27- bez Wielkiej Brytanii) wzrosły, w porównaniu do stycznia 2019 o 2,8%. W analogicznym okresie w Polsce wzrost cen wyniósł ponad 8%.

Największy wpływ na zaistniałe zmiany miały wysokie ceny owoców  i warzyw– w przypadku Polski odpowiednio o 16,8%  oraz 13% wyższe niż rok wcześniej (średnio w Unii o 6%) .Drugą kategorią żywnościową było mięso, które w ciągu roku w polskich sklepach podrożało aż o 14,3%, natomiast przeciętnie w UE o 5,6%. Wysokie wzrosty zanotowały też ceny cukru – 17%. Cena piwa w analogicznym okresie wzrosło w Polsce zaledwie o ok. 4%, tymczasem o 8 punktów procentowych, w porównaniu styczeń do stycznia, staniało w Polsce masło.

Źródło: https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do