Wpływ koronawirusa na rynki rolne

PKO Bank Polski przygotował analizę rynku rolnego z uwzględnieniem wpływu epidemii koronawirusa.

Zboża

Koronawirus negatywnie oddziałuje na ceny surowców rolnych, w tym pszenicy. W ubiegłym roku polski eksport pszenicy silnie wzrósł z uwagi na wysokie zapotrzebowanie w krajach afrykańskich. Największym importerem polskiej pszenicy długo pozostawała Arabia Saudyjska. W br. prognozowane jest spowolnienie zagranicznej sprzedaży. Rosja jest przewidywanym liderem w zbiorze pszenicy, natomiast zbiory w USA mają być niższe w porównaniu z rokiem poprzednim.

Mleko

Z powodu zakłóceń w łańcuchu dostaw, spowodowanych epidemią wirusa w Chinach, zagrożony jest unijny eksport produktów mleczarskich. W reakcji na ograniczenie dostaw, ceny produktów mleczarskich na giełdzie GDT w lutym notowały spadki. Ceny mleka w Nowej Zelandii dotychczas rosły, jednak w wyniku zakłóceń w dostawach do Chin widoczny jest spadek popytu.

Mięso

Wzrasta unijna cena prosiąt. Na ceny widocznie oddziałuje sytuacja na rynku mięsa wieprzowego – wzrost cen trzody i opłacalności tuczu wywierają presję na zwiększenie popytu. Mimo to dynamika unijnej produkcji prosiąt jest wciąż niska. Wzrost opłacalności produkcji żywca wieprzowego oraz mało dynamiczna podaż prosiąt, wywindowały ich ceny do rekordowych poziomów. Przewidywany jest spadek spożycia wieprzowiny w krajach Unii Europejskiej.

Owoce i warzywa

W ubiegłym roku spadek produkcji polskich jabłek był wyższy niż spadek eksportu. Zwiększyła się sprzedaż jabłek do Egiptu oraz Indii. W sezonie 2019/20 zmniejszył się udział przetwórstwa i wzrósł udziału eksportu. Jest to spowodowane stosunkowo wysokim popytem zagranicznym, co dodatkowo odbija się na produkcji soków owocowych i warzywnych. Prognozy dotyczą także wzrostu eksportu koncentratu soku jabłkowego z Polski do Stanów Zjednoczonych.

 

źródło: Agro nawigator