Nieuzasadnione podwyżki cen żywności – to podłe i nieetyczne

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydało komunikat w związku z nieuzasadnionymi podwyżkami cen żywności w sklepach. W związku z pandemią koronawirusa można zauważyć wzrost cen już o 20% w przypadku mięsa drobiowego. Również ceny produktów mleczarskich skoczyły mocno do góry.

„Nie ma zgody na niczym nieuzasadnione podwyżki cen żywności – podkreśla minister Jan Krzysztof Ardanowski – ceny płacone za surowce rolne są jednymi z niższych w Europie i podwyżki cen w sklepach nie obciążają w żaden sposób rolników. Polska należy do państw o dużym potencjale produkcji rolnej, tak dużym, że musimy eksportować, aby rolnictwo mogło się rozwijać. Nieuczciwi kontrahenci, którzy chcieliby mniej płacić rolnikom, chcą jednocześnie zarobić podwyższając ceny”.

Spekulowanie cenami żywności i wykorzystywanie sytuacji spowodowanej pandemią jest podłe, nieetyczne i zasługuje na potępienie podkreśla minister Ardanowski

„Żywności mamy pod dostatkiem, a zakłady przetwórstwa rolno-spożywczego nieprzerwanie pracują. Chwilowe braki w zaopatrzeniu spowodowane były wzmożonymi zakupami, których nie przewidzieli handlowcy. Te braki uzupełniane są na bieżąco”.

Ceny żywności w sklepach będą sprawdzane a w przypadku nadużyć Inspekcja Handlowa będzie mogła nałożyć sankcje karne.

Apel ministra spotkał się z aprobatą ze strony społeczeństwa. Wiele pozytywnych komentarzy w tej sprawie pojawiło się na oficjalnym profilu MRiRW na Twitterze.

 

źródło: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/minister-przestrzega—podwyzki-cen-zywnosci-nieuzasadnione